Samenwerking versterktIn dialoog met andere zorgcentra willen we een sterk regionaal zorgnetwerk uitbouwen.


Functionele samenwerking

In kader van onze zorgprogramma's werken wij samen met zowel universitaire ziekenhuizen (KULeuven en UZAntwerpen) als regionale ziekenhuizen (Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Heilige Familie Rumst, H.-Hartziekenhuis Lier).

Daarnaast hebben we binnen de regio diverse samenwerkingsverbanden o.m. met rustoorden, centra voor thuiszorg, Kind&Gezin, Palliatief Netwerk Mechelen, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen, Vlaamse Liga tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, zelfhulpgroepen en alle zorginstellingen binnen onze vzw Emmaüs.


Netwerking

  • Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven – VznkuL
    Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een samenwerkingsverband tussen 31 Vlaamse ziekenhuizen verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat over 30 algemene ziekenhuizen en 1 universitaire instelling. De volledige lijst van alle netwerkleden is terug te vinden via de website van het VznkuL
  • Ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier – Vilvoorde
    Het AZ Sint-Maarten uit Mechelen/Duffel, het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde hebben in de eerste jaarhelft van 2017 een intentieverklaring ondertekend voor het oprichten van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier - Vilvoorde. Het doel van zo’n geïntegreerd zorgaanbod bestaat er in dat we kwaliteitsvolle, acute én basiszorg kunnen aanbieden en waarborgen, dichtbij de patiënt en dat op elke ziekenhuislocatie van het netwerk.
    De netwerkvorming kadert in de nieuwe regelgeving van de overheid met een hertekening van de financiering en erkenningen van ziekenhuizen op het niveau van een netwerk. In functie van de beslissingen door de overheid zullen de partners samen beslissen over de te maken keuzes over gespecialiseerde zorgfuncties en electieve zorgprogramma’s.

 

Samenwerking Thomas More Mechelen en SNOR

Het AZ Sint-Maarten en de onderwijsinstellingen Thomas More Mechelen en het Sint-Norbertusinstituut Duffel (SNOR) beschouwen zich als bevoorrechte partners in de kwalitatieve uitbouw van verpleegkunde en werken intensief samen rond drie pijlers: “Stagebegeleiding en mentorenwerking”, “Professionalisering van het verpleegkundig beroep” en “Public Relations voor verpleging”. 
Een stuurgroep stelt hiervoor jaarlijks een samenwerkingsplan op en evalueert de initiatieven.
Klik hier voor enkele concrete voorbeelden.