AZ Sint-Maarten streeft naar tevreden patiënten


Iedereen binnen deze organisatie streeft ernaar om u steeds de best mogelijke zorg te verlenen. Soms kan er iets fout lopen. Indien u ontevreden bent over een of meerdere facetten tijdens uw verblijf  in het ziekenhuis adviseren we u om contact op te nemen met de rechtstreeks betrokkene, de hoofdverpleegkundige van de afdeling of met de behandelend arts.

 

Wanneer u niet tevreden bent met de opvolging, u blijft met vragen zitten na deze melding of indien u meent dat uw rechten als patiënt geschonden zijn, kunt u contact opnemen met de ombudsdienst. De ombudsfunctionaris onderzoekt de klacht op een neutrale, onafhankelijke en objectieve wijze. Via de gepaste kanalen wordt de klacht van alle kanten belicht en worden de noodzakelijke stappen gezet om duidelijkheid te scheppen. Haar wettelijke opdracht bestaat er ook in om u door te verwijzen naar andere instanties indien u niet tevreden bent met het definitieve antwoord.

 

Contactpersoon

 

Caroline Canters (ombudsfunctionaris) - e-mail : ombudsdienst.sintmaarten@emmaus.be

  • Campus Rooienberg (Duffel) | Telefoon: 015 30 30 33
  • Campus Leopoldstraat (Mechelen) | Telefoon: 015 40 95 03
  • Campus Zwartzustersvest (Mechelen) | Telefoon: 015 29 61 04

Aanverwante onderwerpen :  uw rechten  |  privacywetgeving