Kwaliteit en patiëntveiligheid


Onder het motto "de K van Kwaliteit, die vullen we elke dag in" zetten alle medewerkers zich dagelijks in om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen.

Het AZ Sint-Maarten hecht veel belang aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Om dit te realiseren zijn er verschillende kwaliteitsprojecten actief en werken we mee aan het overheidscontract “kwaliteit en patiëntveiligheid” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het geheel wordt binnen ons ziekenhuis gecoördineerd en ondersteund door het multidisciplinair comité ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’.

Met diverse initiatieven in het kader van patiëntveiligheid beogen we het verminderen van vermijdbare schade aan de patiënt tijdens de opname. Zo verwerven we inzichten in risicovolle processen om risico’s tot een minimum te herleiden. Verder melden en analyseren ziekenhuismedewerkers (bijna-) incidenten en nemen we zo nodig verbetermaatregelen. Op deze manier willen we permanent werken aan een veilige zorgverlening.
In het kader van patiëntveiligheid draagt ook iedere opgenomen patiënt een identificatiearmbandje. Dit laat ziekenhuismedewerkers toe iedere patiënt op elk moment correct te kunnen identificeren.

Kwaliteitsvolle zorg vraagt voortdurende opvolging. Dit realiseren we door middel van verschillende kwaliteitsmetingen zoals interne en externe audits, opvolging van kwaliteitsindicatoren, benchmarking, zelfevaluatie, enz. Verder is het AZ Sint-Maarten actief in verschillende externe overlegorganen en netwerken waardoor het ervaring kan uitwisselen met andere ziekenhuizen en op de hoogte blijft van de actuele evoluties binnen de gezondheidszorg.Voor informatie en met vragen kan u terecht bij Evelien Raman (patiëntveiligheidscoördinator): 015 40 98 00