Raadplegingen en onderzoeken


Soms komt u naar het ziekenhuis voor een raadpleging of een onderzoek en moet u niet opgenomen worden. Dit heet  "ambulante" verzorging volgens het vakjargon. Binnen het ziekenhuis is er een uitgebreide polikliniek. 

Een afspraak maken

Voor de meeste raadplegingen moet u vooraf een afspraak maken. U kan dit doen via het betreffende secretariaat.  Voor sommige raadplegingen kan u op bepaalde uren ook terecht zonder afspraak (vrije raadpleging).

Voor raadplegingen en technische onderzoeken na afspraak, kan een ereloonsupplement van maximum 50 % aangerekend worden door artsen die gedeconventioneerd of partieel geconventioneerd zijn.  Bij vrije raadplegingen of raadplegingen in het kader van een arbeidsongeval wordt nooit een ereloonsupplement aangerekend.
Voor meer informatie, raadpleeg uw arts.  Voor een overzichtslijst conventie artsen, klik hier of raadpleeg de website van het RIZIV 

Aanmelden en inschrijven

Op de dag van uw afspraak, meldt u zich aan in de inkomhal ten laatste 15 minuten voordien.  Hier wordt uw raadpleging of bloedname geregisteerd, krijgt u de nodige documenten mee en wordt u verwezen naar de wachtplaats van uw arts. 

Op campus Leopoldstraat hoeft u geen volgnummer te nemen, u kan via de inschrijvingskiosk zelf inschrijven voor uw (gemaakte) afspraak of voor labo of RX.

Op campus Rooienberg en Campus Zwartzustersvest neemt u een ticket 'raadpleging' aan de zuil in de inkomhal. Uw volgnummer verschijnt op het scherm in de wachtzaal. Na de registratie van de raadpleging aan de inschrijvingsloketten krijgt u de nodige etiketten mee en verwijst de onthaalmedewerker u naar de wachtzaal van de arts.

Tips

 • Vergeet niet vooraf een afspraak te maken.
 • Kom tijdig naar uw afspraak. De inschrijvingsbalie is geopend vanaf 7u 's morgens.
  • Let op: u kan voor vrije raadplegingen ten vroegste 30 minuten vooraf een ticket nemen aan de wachtrijkiosk.
 • Verwittig het secretariaat tijdig wanneer u niet op uw afspraak kan zijn.
   

Breng steeds de volgende zaken mee

Administratief

 • identiteitskaart voor volwassene
 • kids-ID van het kind
 • uw telefoonnummer en/of gsm-nummer
 • naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts
 • naam van de behandelende arts die u doorverwijst
 • bij een arbeidsongeval: naam en adres van de verzekeringsinstelling, van de werkgever en het polisnummer en dossiernummer van de verzekering.
 • uw mailadres

Medisch

 • medische documenten: verwijsbrief, radiografieën, bloedanalyses, vaccinatiekaart, bloedgroepkaart, allergiekaart
 • geneesmiddelen die u inneemt, of een lijstje ervan
 • dieet dat u eventueel volgt.


Raadplegingen

Klik hier voor een overzicht
van de raadplegingen

Een afspraak maken

campus Leopoldstraat
campus Rooienberg
campus Zwartzustersvest

Maandag tot en met donderdag van 8u tot 19u30
Vrijdag van 8u tot 18u
Telefoon : 015 30 30 03

Inschrijven

Op de dag van uw afspraak kunt u zich bij aankomst in het ziekenhuis zelf inschrijven via de inschrijvingskiosk. In een aantal gevallen dient u in te schrijven aan onze loketten.

campus Leopoldstraat
Telefoon : 015 40 95 11
campus Rooienberg
Telefoon : 015 30 31 11
campus Zwartzustersvest
Telefoon : 015 29 66 66