Elektronische verslaggeving vanuit AZ Sint-Maarten


 

Contactpunt berichtenstroom

In de ondersteuning van zijn verwijzers wil het AZ Sint-Maarten een stap verder gaan. Voortaan kunt u uw vragen en problemen met de berichtenstroom vanuit het AZ Sint-Maarten rechtstreeks melden via E-communicatie@emmaus.be. Onze afdeling ICT zal dan in eerste instantie onderzoeken of de oorzaak van het probleem in het ziekenhuis ligt. Als dit inderdaad zo is, zullen wij een oplossing zoeken. Ligt het probleem bij de distributeur van de berichten (HealthConnect of MediMail)? In dat geval zal ICT de distributeur vragen rechtstreeks met u contact op te nemen.