Waar onze medewerkers goed in zijn


Kerncompetenties zijn kwaliteiten die we in elke medewerker van AZ Sint-Maarten willen terugvinden. Wij verbinden ons ertoe het kader te creëren dat toelaat deze kerncompetenties maximaal te ontplooien .

Wat zijn onze kerncompetenties?

Deskundigheid

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij hun functie met kennis van zaken en op een professionele manier uitvoeren. AZ Sint-Maarten wil hiertoe bijdragen door je ruimte te bieden om je kennis op peil te houden en te verruimen en om succesvol te zijn binnen je functie. Daarnaast kijken we bewust naar interne doorgroeimogelijkheden

Kwaliteit

Oog hebben voor kwaliteit en punctualiteit in eigen werk is voor elke medewerker zeer belangrijk. Zin voor kwaliteit is niet alleen belangrijk voor onze verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici, maar evenzeer voor de onderhoudsmedewerkers, technici, administratieve medewerkers en alle andere medewerkers binnen ons ziekenhuis.

Klantgerichtheid / patiëntgerichtheid

Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker een klantgerichte en klantvriendelijke houding aanneemt, zowel in de contacten met patiënten en bezoekers als in de contacten met collega’s en interne gebruikers. Rekening houden met de verwachtingen van een patiënt, bezoeker of een interne klant en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om hieraan tegemoet te komen, stellen we als uitgangspunt.


Dynamisch loopbaanbeleid