Kennis versterken, competenties ontwikkelen


Dynamische medewerkers willen evolueren: kennis versterken en competenties ontwikkelen.

AZ Sint-Maarten ondersteunt persoonlijke groei. Omdat we erin geloven dat dit bijdraagt tot passie voor je job. En passie zorgt voor betrokkenheid en kwaliteit.

Hoe?

- Door expertise in een vakgebied op te bouwen
- Via doelgerichte ondersteuning bij de ontwikkeling van jouw competenties
- Met ruime opleidingsmogelijkheden via training on the job en externe opleidingen
- En door reële doorgroeimogelijkheden voor medewerkers met ambitie

 

Loopbaanbeleid in knelpuntberoepen


In het AZ Sint-Maarten streven we naar “de juiste persoon op de juiste plaats”. We bieden aan de individuele medewerker de gelegenheid om zich maximaal te ontplooien tijdens de loopbaan.
Een loopbaanbeleid als een gedeeld engagement voor het ziekenhuis en de medewerker. We investeren in de inzetbaarheid van medewerkers en we motiveren hen om competenties en talenten de hele loopbaan in te zetten en steeds verder te ontwikkelen.
Wij willen medewerkers ontplooiingskansen aanbieden, hen grenzen laten verleggen en potentieel laten ontwikkelen.
Bij deze ontwikkeling gaat het trouwens niet alleen over inhoudelijke vaardigheden, kennis en expertise, maar ook en vooral over loopbaanvaardigheden: de mate waarin individuen in staat zijn richting en doel te geven aan de eigen loopbaan en inzicht te hebben in zichzelf, de arbeidsmarkt en gebruik kunnen maken van het sociale netwerk. Het gaat hier dus ook om competenties die toelaten meer succesvol in te spelen op veranderingen in de loopbaan.
Een loopbaanbeleid waarin we duidelijke loopbaanpaden hebben uitgewerkt en gecommuniceerd.


Kerncompetenties