Een aangenaam verblijf in alle rust en veiligheid


Onze huisregels

AZ Sint-Maarten heeft in een aantal huisregels verwoord wat het ziekenhuis van zijn medewerkers, patiënten en bezoekers verwacht en wat u van ons mag verwachten.

 • Respect en omgangsvormen
  We gaan respectvol met elkaar om en discrimineren we niet. U mag erop rekenen dat onze medewerkers correct met u omgaan. Wij verwachten van u hetzelfde.

 • Diefstal, vernieling, (verbaal) geweld, discriminatie, wapenbezit en (seksuele) intimidatie
  Bij overtreding doen wij altijd aangifte bij de politie.

 • Geef diefstal geen kans
  Wees alert en bewaak zelf uw eigendommen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

 • Roken
  Voor bezoekers geldt een algemeen rookverbod. Patiënten mogen enkel roken op de toegestane plaatsen.

 • Bezoek
  Voor de rust van de patiënten en de goede werking van het ziekenhuis is het belangrijk dat u het aantal bezoekers beperkt, de bezoektijd respecteert en de stilte bewaart.

 • Opnames(film, foto of geluid)
  Het is niet toegestaan om opnames (film, foto of geluid) te maken van artsen, medewerkers, patiënten of bezoekers, zonder dat zij hiervoor voorafgaand hun toestemming hebben gegeven.

Ook enkele andere aandachtspunten dragen bij tot een rustig en aangenaam verblijf voor iedereen.