Je loopt (binnenkort) stage binnen AZ Sint-Maarten of je zal een stagiair begeleiden? Bekijk dan onderstaande afspraken i.v.m. Covid-19.

Had je een risicovol contact* tijdens het verloop van je stage?

* Melding via contact tracing centrum of corona-alert app, contact met een besmette persoon zonder mondmasker en < 1,5 m gedurende > 15 min.

 • Blijf thuis.
 • Verwittig onmiddellijk de hoofdverantwoordelijke van jouw dienst (je mentor is niet voldoende) of bij afwezigheid de supervisor (015 89 11 90) én je school.
 • Je hoofdverantwoordelijke/supervisor bezorgt je de verdere richtlijnen o.b.v. jouw specifieke situatie.

(Her)start je je stage na terugkomst uit het buitenland?

 • Volg de richtlijnen zoals voorgeschreven door de overheid (testbeleid - quarantaine).
 • Als je in quarantaine moet gaan, kan je geen stage lopen. Verwittig in dat geval je school en je mentor op je stageplaats. 

Vertoon je symptomen tijdens het verloop van je stage?

 • Blijf onmiddellijk thuis.
 • Verwittig je school en je mentor.
 • Neem contact op met je huisarts en volg de richtlijnen.
 • Verwittig onmiddellijk de hoofdverantwoordelijke van jouw dienst (je mentor is niet voldoende) of bij afwezigheid de supervisor (015 89 11 90).
 • Je hoofdverantwoordelijke/supervisor bezorgt je de verdere richtlijnen o.b.v. jouw specifieke situatie.

Word je ziek tijdens je shift? Meld dit onmiddellijk aan je hoofdverantwoordelijke (je mentor is niet voldoende) of bij afwezigheid de supervisor (015 89 11 90).

Had je een risicovol contact of vertoon je symptomen voor de start van je stage?

 • Verwittig je school.
 • Volg de richtlijnen zoals voorgeschreven door de overheid (testbeleid - quarantaine).
 • Je start je stage pas als er zekerheid is dat je niet besmet bent en als een eventuele quarantaineperiode afgelopen is.
 • Verwittig je stageplaats als je stage niet van start kan gaan zoals voorzien. 

Algemene richtlijnen

 • Het test- en screeningsbeleid blijft van toepassing ongeacht de vaccinatiestatus van de betrokken persoon.
 • Kom niet als je je ziek voelt en/of symptomen vertoont.
 • Voorkom wachtrijen en drukte aan de hoofdingang door gebruik te maken van de ingang niet-dringend ziekenvervoer (naast spoedgevallen, route 095). Hiervoor moet je beschikken over een identificatiebadge. Dit is daarom niet van toepassing voor stagebegeleiders.
 • Volg de richtlijnen rond handhygiëne bij binnenkomst in het ziekenhuis en tijdens je aanwezigheid in het ziekenhuis.
 • Je neemt de gepaste hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog, je gezicht niet aanraken met je handen, …
 • Je past de maatregelen die van toepassing zijn op je dienst strikt toe. Meer info hierover zal je krijgen van je mentor.
 • Draag altijd een mondmasker.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen waar mogelijk.
 • Specifiek voor begeleiding: Beperk de aanwezigheid van stagebegeleiders tot een minimum (plan bezoeken aansluitend en door zo weinig mogelijk verschillende stagebegeleiders).

Zelfmonitoring

Je doet aan zelfmonitoring en je controleert je lichaamstemperatuur ten minste 2x per dag met je persoonlijke thermometer:

 • Thuis voor je vertrekt naar je stage.
 • Thuis na afloop van de stagedag.
 • Extra in de loop van je shift op het moment dat je je ziek voelt.
 • Als je koorts hebt (vanaf 37,5 °C), kom je niet op stage.

Gebruik van een mondmasker

Als algemene regel geldt dat overal in het ziekenhuis een mondmasker dragen verplicht is. In de publieke ruimtes volstaat een mondmasker in textiel. Dat mag je zelf meebrengen of je kan een mondmasker aankopen in het ziekenhuis (automaat aan de hoofdingang).

Wanneer het dragen van een specifiek mondmasker (bv. verzorgingsmasker) verplicht is vanuit jouw functie als stagiair, zal het ziekenhuis dat voorzien.