Gaan de zwangerschapsbeurzen nog door?

 • Vermoedelijk zullen alle zwangerschapsbeurzen tot eind dit jaar geannuleerd worden. Ze worden vervangen door webinars, waarvoor je hier kan inschrijven. 
 • De rondleidingen op de materniteit en de verloskamer werden vervangen door een virtuele toer
 • De borstvoedingsworkshops gaan momenteel enkel online door. Meer info over data en inschrijven vind je onderaan deze pagina

Consultaties

Zwangerschap en COVID-19

 • Een zwangere is NIET méér vatbaar voor het virus dan een andere persoon.
 • De meeste zwangeren zullen enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen ontwikkelen. Koorts kan je onderdrukken met paracetamol, wat een veilig geneesmiddel is tijdens de zwangerschap.
 • Er zijn weinig aanwijzingen dat het virus via de placenta tot bij het kindje kan komen (=verticale transmissie). Bovendien zijn de zeldzaam beschreven COVID-positieve pasgeborenen niet ziek. De belangrijkste maatregelen zijn handhygiëne en een mondmasker dragen na de bevalling (wanneer de moeder COVID-positief is).

Mag ik op raadpleging komen? Veiligheidsmaatregelen tijdens je raadpleging

 • Zwangerschapsopvolging is nodig en blijft doorgaan.
 • Gelieve afstand te houden van andere patiënten.
 • Gelieve de plaatsen te gebruiken in de wachtzaal die aangeduid staan als vrije stoelen.
 • Wanneer je langskomt in het ziekenhuis voor je consultatie, volg je aan de ingang het verplichte traject met ontsmetten van de handen en dragen van het mondmasker.
 • Heb je symptomen? (koorts, hoesten, smaak- en/of geurverlies)? Kom dan NIET naar je geplande raadpleging en verwittig je behandelend gynaecoloog.
 • Na een positieve COVID-test stel je de geplande raadpleging zeker 14 dagen uit. Zijn er problemen? Neem dan telefonisch contact op met het verloskwartier op het nummer 015 89 21 27.
 • COVID-symptomen moeten minstens 7 dagen verdwenen zijn voor je terug op routinecontrole mag komen!

Mag mijn partner (of andere begeleider) mee op consultatie?

 • Je (gezonde) partner mag je begeleiden tijdens de consultaties bij de gynaecoloog. Bij monitors mag de partner niet aanwezig zijn. Kinderen, familie, vrienden, ... zijn niet toegelaten.
  Opgelet: heb je een afspraak bij de vroedvrouw? Dan kom je als zwangere alleen, uitgezonderd bij de vroedvrouwconsultatie op 16 weken. Bij deze laatste mag de (gezonde) partner wel aanwezig zijn.

Tijdens de bevalling of bij opname

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen op de verloskamer & de materniteit?

 • Bij opname moeten jij en je partner (of vertrouwenspersoon) een mondmasker opzetten. Gelieve het masker ook te dragen tijdens elke verzorging door de vroedvrouw.
 • We doen een screening (=test via wisser in de neus) bij alle zwangeren die komen bevallen, zowel gepland als spontaan. Bij inductie of geplande keizersnede wordt de screening twee dagen voor opname ingepland. Bij een ongeplande opname (bv. spontane arbeid) wordt de wisser afgenomen door de vroedvrouw op de verloskamer/materniteit.
 • Zowel de zwangere patiënt als de partner/vertrouwenspersoon worden gescreend. .
 • Ontspannen in het bad/de douche en een badbevalling kunnen wanneer je COVID-negatief bent getest.
 • Er is beperkt bezoek toegelaten op de materniteit: enkel de partner OF een vertrouwenspersoon zijn toegelaten. Kinderen, andere familieleden of vrienden zijn niet toegelaten. 

Kunnen zwangeren veilig in het ziekenhuis terecht?

 • In overleg met de dienst ziekenhuishygiëne en de microbiologen werd er een veilig traject uitgestippeld. Alle artsen en medewerkers passen heel strikt de nodige voorzorgsmaatregelen toe om jou en je kindje maximaal te beschermen.
 • Er zijn aparte kamers voor moeders die besmet zijn of potentieel besmet zijn. Zij worden verzorgd door specifieke vroedvrouwen met aangepaste kledij en beschermingsmateriaal. 
 • Zwangere patiënten die COVID-positief zijn, kunnen op een natuurlijke en normale manier bevallen. Voor deze patiënten bestaan aparte trajecten, zodat dit op een veilige manier kan gebeuren. 
 • Als de gezondheidstoestand van de COVID-positieve moeder dat vereist, zal zij na de bevalling opgenomen worden op een speciale COVID-eenheid (zonder kind). 

Wie wordt getest op COVID-19?

 • Iedereen met een geplande opname en die minstens 1 nacht in het ziekenhuis moet blijven. Concreet: heb je een geplande opname voor je bevalling of keizersnede? Dan word je (op afspraak) gescreend vóór je opname.
 • Er wordt niet gescreend tijdens een consultatie of bij foetale monitoring.
 • Zowel de zwangere als de partner worden gescreend.

Mag de partner aanwezig zijn tijdens de bevalling?

 • Bij een vaginale bevalling: ja, op voorwaarde dat de partner een negatieve COVID-test heeft en geen symptomen heeft. 
 • Bij een geplande inleiding of keizersnede:
  • Zowel de zwangere als de partner zullen 48 uur op voorhand getest worden. 
  • Was de COVID-test van de zwangere en van de partner negatief? Dan mag de partner aanwezig zijn tijdens de keizersnede. Wanneer de COVID-test van de partner positief was, mag hij niet aanwezig zijn bij de bevalling. 
  • Was de COVID-test van de zwangere positief? Dan mag de partner NIET aanwezig zijn tijdens de keizersnede. Hij/zij mag wel in het ziekenhuis aanwezig zijn en op de kamer wachten. Wanneer het kindje geboren is, ligt het eerst even bij de moeder, gewikkeld in doeken. Nadien wordt het kindje naar de partner/vertrouwenspersoon gebracht tot de ingreep afgerond is. 
 • Bij een spoedkeizersnede: de partner mag NIET aanwezig zijn, gezien er geen tijd was om de zwangere te testen op COVID-19. De zwangere wordt op dat moment als COVID-positief beschouwd.

Mag een zelfstandige vroedvrouw aanwezig zijn tijdens de bevalling? Mag er een tweede begeleider, die geen vroedvrouw is, aanwezig zijn tijdens de bevalling?

 • Enkel een professionele derde is toegelaten bij de bevalling, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit moet op voorhand afgesproken zijn met de gynaecoloog en in het dossier vermeld worden.

Kan ik in bad bevallen?

 • Badbevallingen en relaxatiebaden zijn sinds 12 mei 2020 terug toegestaan na een negatieve COVID-test. Het duurt minsten 4 uur voor het resultaat van de test gekend is.
 • Zolang de resultaten niet gekend zijn, zijn badbevallingen en relaxatiebaden niet toegestaan. Een douche kan wel mits de zwangere dit kan zonder hulp of met hulp van de partner. 

Na de bevalling

Mag ik mijn kindje knuffelen?

 • Ben je COVID-negatief? Dan is het geen probleem om je kindje te knuffelen.
 • Ben je COVID-positief? 
  • Je kindje knuffelen kan, maar je moet eerst je handen wassen en een mondmasker dragen. Deze maatregelen moet je nemen tot en met 21 dagen na de positieve test.
  • Je mag geen huid-op-huidcontact hebben met je kindje. Het kindje mag wel bij de mama en partner liggen met de kleertjes aan.
  • Wanneer de pasgeborene in zijn/haar bedje ligt, moet er een afstand van 2 meter zijn tussen het kindje en de mama. Soms kan het kindje naast de moeder gelegd worden in een afzonderlijk bedje dat volledig afgeschermd is.
  • Baby's worden niet standaard gescreend. 

Mag ik borstvoeding geven?

 • Ben je COVID-negatief? Dan kan je zonder probleem borstvoeding geven. Handhygiëne is hier, zoals altijd, voldoende.
 • Ben je COVID-positief? 
  • Borstvoeding kan, mits goede begeleiding en hygiënemaatregelen.
  • Was voor de borstvoeding je handen en borsten met water en zeep.
  • Draag tijdens de voeding een mondmasker.
  • Ontsmet je handen nadat je borstvoeding hebt gegeven. 
  • Bij te zieke moeders die geen borstvoeding kunnen geven, kan de mama melk afkolven. De melk wordt daarna aan de baby gegeven.
 • In de eerste moedermelk zitten beschermende antistoffen. Dat is een sterk argument om toch borstvoeding te geven, als je dat wenst. 

Wat is de bezoekregeling op de materniteit na de bevalling?

 • Bij een COVID-negatieve patiënt: enkel de partner/vertrouwenspersoon is toegestaan. Kinderen, andere familieleden of vrienden zijn niet toegelaten.  De partner verlaat zo weinig mogelijk de kamer.
 • Bij een COVID-positieve patiënt: de partner moet hierbij een keuze maken. Ofwel komt hij/zij niet, ofwel blijft hij/zij gedurende de opname in quarantaine bij de patiënte op de kamer. 
 • Komt de patiënte na de bevalling op een COVID-eenheid terecht vanwege haar gezondheidstoestand? Dan is er geen bezoek toegelaten. De partner kan wel telefonisch contact houden en kan ook kiezen voor rooming-in met de pasgeborene. De partner wordt op dat moment niet getest, maar wordt automatisch als COVID-positief beschouwd.
 • Kiest je partner in 1 van bovenstaande scenario's voor rooming-in? Dan krijgt hij/zij, zo lang de Lunch Garden in het ziekenhuis gesloten is, de mogelijkheid om driemaal per dag een maaltijd te bestellen via het ziekenhuis. 

Hoe lang is de verblijfsduur op de materniteit?

 • De verblijfsduur wordt met de patiënte besproken. We stimuleren momenteel om het ziekenhuis sneller te verlaten als dat medisch mogelijk is. Dit is geen verplichting. Je wordt zeker bijgestaan in het organiseren van thuiszorg via een zelfstandige vroedvrouw.
 • De maximaal toegestane verblijfsduur opgelegd door de overheid is (dag van de bevalling wordt niet meegeteld):
  • 4 dagen bij een eerste bevalling
  • 3 dagen bij tweede of meerdere bevalling
  • 5 dagen bij een keizersnede

Thuis

Mag de vroedvrouw aan huis komen?

 • Bij een COVID-negatieve mama: de vroedvrouw mag langskomen wanneer dezelfde voorzorgsmaatregelen als die van het ziekenhuis gevolgd worden. Bv.: een mondmasker dragen bij binnenkomst van de zorgverlener.
 • Bij een COVID-positieve mama: de vroedvrouw mag langskomen, maar zal aangepast beschermingsmateriaal dragen (mondmasker, schort en handschoenen).
 • Heb je symptomen? Verwittig dan zeker je vroedvrouw!