Eén à twee weken voor de opname effectief start, zal één van de zorgfiguren (mama, papa, …) uitgenodigd worden door onze sociaal werkster om de opname administratief in orde te brengen. Een informed consent wordt overlopen en ingevuld, eventuele vragen kunnen steeds gesteld worden.

De eerste dag dat een kind of jongere naar TheA komt, zal hij of zij samen met de ouders ontvangen worden door één van onze leefgroepbegeleiders. Zij zullen jullie naar de leefgroep begeleiden, meer informatie geven over het dagdagelijkse verloop op de leefgroep en waar nodig praktische vragen verder beantwoorden.

Elk kind of elke jongere verblijft samen met 6 tot 9 leeftijdsgenoten in 1 van de 3 leefeenheden. In elke leefeenheid wordt een therapeutisch dagprogramma van 8.30 tot 15 uur aangeboden, dat afgestemd is op de hulpvraag van elk kind.

De therapeutische sessies kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden onder begeleiding van een multidisciplinair team.

Kostprijs

De kostprijs van een dagopname in TheA is te vergelijken met de kostprijs van een dagopname in een algemeen ziekenhuis. De kosten worden grotendeels terugbetaald door de ziekteverzekering, en mogelijks ook door de hospitalisatieverzekering.

Praktische info

Wat breng je zeker niet mee naar Thea?

  • Waardevolle spullen die kwijt of beschadigd kunnen raken.
  • Drugs en alcohol worden niet getolereerd binnen de leefgroepen.
  • Gevaarlijke voorwerpen die het welzijn van jezelf of anderen in het gedrang kunnen brengen.
  • Voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan het materiaal of de leefomgeving.
  • Als de jongere rookt, moet dat bij de opname meteen doorgegeven worden aan de leefgroepbegeleiding (zodat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt).
  • Binnen TheA geldt een rookverbod. Rookwaren breng je dan ook best niet mee.