Kernwaarden als openheid, speelsheid, creativiteit en verbinding staan centraal tijdens een dagopname in TheA.

De dageenheid is een plaats waar ruimte gemaakt wordt voor andere perspectieven en andere culturen, met begrip voor en integratie van verschillende waarden en normen. Het is een plaats om samen in alle vrijheid te denken, te zoeken, te proberen en nieuwe oplossingen te creëren.

Samen, want de ontwikkeling en de groei van elk kind is onlosmakelijk verbonden met zijn of haar nabije omgeving. De band die het kind heeft met zijn of haar meest nabije zorgfiguren is immers een belangrijke bron van levenskracht en groei.

Elke dagopname en elke interventie zal er dan ook op gericht zijn nieuwe denk- en bewegingsruimte te maken voor het kind, het gezin en de reeds aanwezige hulpverlening.

We zoeken samen op welke manier het kind relationele en individuele krachtbronnen kan aanspreken om hem of haar te ondersteunen op zijn of haar weg naar verdere ontwikkeling en groei.

Betrokkenheid en engagement

Om onze kernwaarden en therapeutische doelen te kunnen nastreven, is bij elke dagopname een grote betrokkenheid en engagement van zowel kind/jongere als ouders/zorgfiguren noodzakelijk.

Gezien de intensiteit en de aard van onze therapeutische interventie is daarnaast een blijvende aanwezigheid en ondersteuning  van het kind en het gezin door een reeds aanwezige en betrokken hulpverleningspartner een voorwaarde.

Deze visie wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Het feit dat we als mens in de kern een sociaal, relationeel wezen zijn, maakt dat de mogelijkheden van een therapeutisch proces verbonden zijn aan twee belangrijke voorwaarden:

  1. Veiligheid:

Het garanderen van veiligheid, zowel binnen de therapeutische relatie als in het dagelijkse leven, is eerste prioriteit. Emotioneel leren is immers niet mogelijk als een kind zich onveilig voelt.

  1. Hechtingsrelatie(s):

Een therapeutisch proces is ook een emotioneel leer- of verwerkingsproces. En leren doen we als mens, vaak letterlijk, stap voor stap. Dit geldt ook voor emoties. Kinderen en jongeren hebben hierbij hulp vanuit hun omgeving voor nodig. Zéker de kinderen en jongeren die hopeloos in de knoop geraakt zijn met hun emoties en zich daardoor niet staande kunnen houden in de dagelijkse structuren van onze samenleving. Inzet op hechtingsrelaties is dan ook vaak een noodzakelijkheid.

Deze twee voorwaarden zijn vanuit onze visie ten allen tijde prioritair. Zij vormen de kern van de leidraad betreffende therapeutische beslissingen en interventies.