Gaan de zwangerschapsbeurzen nog door?

 • Vermoedelijk zullen alle zwangerschapsbeurzen tot eind dit jaar geannuleerd worden. Ze worden vervangen door webinars, waarvoor je hier kan inschrijven. 
 • De rondleidingen op de materniteit en de verloskamer werden vervangen door een virtuele toer
 • De borstvoedingsworkshops gaan momenteel enkel online door. Meer info over data en inschrijven vind je onderaan deze pagina

Consultaties

Zwangerschap en COVID-19

 • Een zwangere is NIET méér vatbaar voor het virus dan een andere persoon.
 • De meeste zwangeren zullen enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen ontwikkelen. Koorts kan je onderdrukken met paracetamol, wat een veilig geneesmiddel is tijdens de zwangerschap.
 • Er zijn weinig aanwijzingen dat het virus via de placenta tot bij het kindje kan komen (=verticale transmissie). Bovendien zijn de zeldzaam beschreven COVID-positieve pasgeborenen niet ziek. De belangrijkste maatregelen zijn handhygiëne en een mondmasker dragen na de bevalling (wanneer de moeder COVID-positief is).

Mag ik op raadpleging komen? Veiligheidsmaatregelen tijdens je raadpleging

 • Zwangerschapsopvolging is nodig en blijft doorgaan.
 • Gelieve afstand te houden van andere patiënten.
 • Gelieve de plaatsen te gebruiken in de wachtzaal die aangeduid staan als vrije stoelen.
 • Wanneer je langskomt in het ziekenhuis voor je consultatie, volg je aan de ingang het verplichte traject met ontsmetten van de handen en dragen van het mondmasker.
 • Heb je symptomen? (koorts, hoesten, smaak- en/of geurverlies)? Kom dan NIET naar je geplande raadpleging en verwittig je behandelend gynaecoloog.
 • Na een positieve COVID-test stel je de geplande raadpleging zeker 14 dagen uit. Zijn er problemen? Neem dan telefonisch contact op met het verloskwartier op het nummer 015 89 21 27.
 • COVID-symptomen moeten minstens 7 dagen verdwenen zijn voor je terug op routinecontrole mag komen!

Mag mijn partner (of andere begeleider) mee op consultatie?

 • Je (gezonde) partner mag je begeleiden tijdens de consultaties bij de gynaecoloog
 • Op consultatie bij de vroedvrouw? Vanaf 11 januari mag je (gezonde) partner meekomen naar de consultatie bij de vroedvrouw.  Voor een controle aan de monitor vragen we de zwangere om alleen te komen. 

Tijdens de bevalling of bij opname

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen op de verloskamer & de materniteit?

 • Bij opname moeten jij en je partner (of vertrouwenspersoon) een mondmasker opzetten. Gelieve het masker ook te dragen tijdens elke verzorging door de vroedvrouw.
 • Ontspannen in het bad/de douche en een badbevalling kunnen altijd, ongeacht je COVID-status.
 • Er is beperkt bezoek toegelaten op de materniteit: enkel de partner OF een vertrouwenspersoon en de eigen kinderen zijn toegelaten.
 • Grootouders
  • 1 x per verblijf, max. 1 uur
  • Tussen 14 en 18 uur
  • Max. 2 grootouders tegelijk, buiten de partner en eigen kinderen
 • Andere familieleden of vrienden zijn niet toegelaten. 

Kunnen zwangeren veilig in het ziekenhuis terecht?

 • In overleg met de dienst ziekenhuishygiëne en de microbiologen werd er een veilig traject uitgestippeld. Alle artsen en medewerkers passen heel strikt de nodige voorzorgsmaatregelen toe om jou en je kindje maximaal te beschermen.
 • Er zijn aparte kamers voor moeders die besmet zijn of potentieel besmet zijn. Zij worden verzorgd door specifieke vroedvrouwen met aangepaste kledij en beschermingsmateriaal. 
 • Zwangere patiënten die COVID-positief zijn, kunnen op een natuurlijke en normale manier bevallen. Voor deze patiënten bestaan aparte trajecten, zodat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Wie wordt getest op COVID-19?

 • Er wordt niet gescreend tijdens een consultatie of bij foetale monitoring.

Mag de partner aanwezig zijn tijdens de bevalling?

 • Ja

Mag een zelfstandige vroedvrouw aanwezig zijn tijdens de bevalling? Mag er een tweede begeleider, die geen vroedvrouw is, aanwezig zijn tijdens de bevalling?

 • Enkel een professionele derde is toegelaten bij de bevalling, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit moet op voorhand afgesproken zijn met de gynaecoloog en in het dossier vermeld worden.

Kan ik in bad bevallen?

 • Wens je in bad te bevallen en zijn er geen medische tegenindicaties? Dan kan dat, ongeacht je COVID-status. 

Na de bevalling

Wat is de bezoekregeling op de materniteit na de bevalling?

 • Bezoekuren tussen 14.00 en 20.00 uur
 • Voor eventuele kinderen:
  • Eén bezoekmoment per dag (geen andere familieleden, vrienden, ...) - de partner kan doorlopend aanwezig zijn
  • Enkel gezonde kinderen, dus niet bij koorts of verkoudheidssymptomen
  • Duurtijd bezoek bij voorkeur beperken tot 1 uur
  • GEEN bezoek van kinderen bij COVID-19 suspecte of positieve moeder en/of partner
 • Grootouders
  • 1 x per verblijf, max. 1 uur
  • Tussen 14 en 18 uur
  • Max. 2 grootouders tegelijk, buiten de partner en eigen kinderen
 • Algemeen
  • Mondmaskers tijdens bezoek op kamer en in ziekenhuis ophouden 
  • Niet rondlopen op de gangen op de eenheden tijdens het bezoek

Hoe lang is de verblijfsduur op de materniteit?

 • De verblijfsduur wordt met de patiënte besproken. We stimuleren momenteel om het ziekenhuis sneller te verlaten als dat medisch mogelijk is. Dit is geen verplichting. Je wordt zeker bijgestaan in het organiseren van thuiszorg via een zelfstandige vroedvrouw.
 • De maximaal toegestane verblijfsduur opgelegd door de overheid is (dag van de bevalling wordt niet meegeteld):
  • 4 dagen bij een eerste bevalling
  • 3 dagen bij tweede of meerdere bevalling
  • 5 dagen bij een keizersnede

Thuis

Mag de vroedvrouw aan huis komen?

 • Bij een COVID-negatieve mama: de vroedvrouw mag langskomen wanneer dezelfde voorzorgsmaatregelen als die van het ziekenhuis gevolgd worden. Bv.: een mondmasker dragen bij binnenkomst van de zorgverlener.
 • Bij een COVID-positieve mama: de vroedvrouw mag langskomen, maar zal aangepast beschermingsmateriaal dragen (mondmasker, schort en handschoenen).
 • Heb je symptomen? Verwittig dan zeker je vroedvrouw!