TheA, kinder- en jeugdpsychiatrie

Welkom!

!Belangrijk!

Op dit moment hebben wij een aanmeldstop voor onze lagere schoolgroep en onze pubergroep. Dit betekent dat wij op dit moment geen plaatsen vrij hebben om een intakegesprek in te plannen voor deze leefgroepen. Wij werken niet met een wachtlijst. Aanmelden voor onze peuterkleutergroep is nog steeds mogelijk.

Aanmelden voor onze lagere schoolgroep is terug mogelijk vanaf maandag 7 februari, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Aanmelden voor onze pubergroep is terug mogelijk vanaf dinsdag 19 april 2022, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

TheA -Therapeutisch Atelier- is de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Sint-Maarten. Deze dageenheid bevindt zich momenteel in Duffel (Spoorweglaan 23) en zal in een later stadium naar Mechelen verhuizen.

TheA biedt een kortdurende, intensieve, therapeutische dagbehandeling aan kinderen en jongeren met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden, en dat voor een periode van 12 weken.

Je kan op onze dienst terecht om samen aan de slag te gaan, te experimenteren en te groeien in een fijne, rustige en veilige omgeving.

Samen betekent dat we vanuit TheA alles in het werk stellen om iedereen uit de directe leefomgeving van het kind/ de jongere, alsook de al betrokken hulpverlening, een actieve rol te geven in de behandeling.

Hierin is een goede afstemming van groot belang. Daarom zijn er reeds samenwerkingafspraken gemaakt met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, CKG Betlehem, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen en CGG De Pont. 

BELANGRIJK BERICHT IN KADER VAN COVID-19:

In kader van COVID-19 is het mogelijk dat het therapeutisch programma van TheA afwijkt van zijn gewoonlijke vorm. We volgen hierin de opgelegde richtlijnen vanuit de overheid en de gemaakte afspraken met de directie van AZ Sint-Maarten. 

We vragen om bij het betreden van ons gebouw de richtlijnen rond hand- en hoesthygiëne te respecteren en toe te passen. Iedereen vanaf 6 jaar wordt gevraagd een mondmasker te dragen voor binnen te komen. Aan externe hulpverleners vragen wij om een covid safe ticket te tonen bij het fysiek aansluiten op een overleg. Indien dit niet mogelijk is, kan er steeds digitaal aangesloten worden. Bij ziekte en/of quarantaine vragen wij om niet naar TheA te komen, maar ons telefonisch te contacteren om het geplande gesprek te verplaatsen.

De laatste richtlijnen kan je hier terugvinden.

Bij vragen kan je ons bereiken op ons hoofdnummer: 015 89 26 10. Wij zijn bereikbaar op volgende momenten:

  • maandag, woensdag en vrijdag: 9 - 12 uur
  • dinsdag en donderdag 13 - 16 uur

TheA biedt een dagbehandelingsaanbod voor twintig kinderen en jongeren van twee tot en met zestien jaar.

Elk kind of elke jongere brengt zijn dag door samen met zes tot zeven leeftijdsgenoten in één van de drie leefeenheden. In elke leefeenheid wordt een therapeutisch dagprogramma aangeboden van 8.30 uur tot 15 uur.

Vermits we ons zorgprogramma aanbieden via dagopname is het een belangrijke voorwaarde dat het kind of de jongere 's avonds en tijdens het weekend gewoon thuis kan zijn of in een gezinsvervangend milieu terecht kan.

Elke leefgroep wordt ondersteund door een vast team van twee leefgroepbegeleiders, een verpleegkundige, een gezinstherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast werken er in TheA een heleboel therapeuten, alsook twee leerkrachten.

Je kan TheA terugvinden op volgend adres: Spoorweglaan 23, 2570 Duffel. Parkeren doe je best op de parking van het station van Duffel.