TheA, kinder- en jeugdpsychiatrie

BELANGRIJK BERICHT IN KADER VAN NIEUWBOUW THEA

Sinds 20 juni 2022 bevindt TheA zich in de nieuwbouw op de site van AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen.

Welkom!

!Belangrijk!

Op dit moment hebben wij een aanmeldstop voor onze lagere schoolgroep en onze pubergroep. Dit betekent dat wij op dit moment geen plaatsen vrij hebben om een intakegesprek in te plannen voor deze leefgroepen. Wij werken niet met een wachtlijst. Aanmelden voor onze peuterkleutergroep is nog steeds mogelijk.

Aanmelden voor onze pubergroep is terug mogelijk vanaf maandag 30 januari 2023, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Aanmelden voor de lagere schoolgroep is terug mogelijk vanaf maandag 16 januari 2023, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Het Therapeutisch Atelier (TheA) is de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Sint-Maarten.
Heb je nood aan psychiatrische hulp voor volwassenen? Hier vind je meer informatie over het psychiatrisch aanbod.

TheA biedt een kortdurende, intensieve, therapeutische dagbehandeling aan kinderen en jongeren met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden, en dat voor een periode van 12 weken. Sinds 20 juni 2022 bevindt de dageenheid zich in een apart gebouw op de site van het ziekenhuis, tegenover de spoeddienst.

Je kan op onze dienst terecht om samen aan de slag te gaan, te experimenteren en te groeien in een fijne, rustige en veilige omgeving.

Samen betekent dat we vanuit TheA alles in het werk stellen om iedereen uit de directe leefomgeving van het kind/ de jongere, alsook de al betrokken hulpverlening, een actieve rol te geven in de behandeling.

Hierin is een goede afstemming van groot belang. Daarom zijn er reeds samenwerkingafspraken gemaakt met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, CKG Betlehem, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen en CGG De Pont. 

BELANGRIJK BERICHT IN KADER VAN COVID-19:

TheA is een afdeling van het algemene ziekenhuis Sint-Maarten. Het is daarom verplicht om ook in ons gebouw een mondmasker te dragen vanaf 12 jaar. Alleen voor onze patiënten vervalt deze regel in het kader van de opname.

Heb je een gesprek gepland, maar ben je ziek, vertoon je symptomen en/of moet je in quarantaine? Kom dan niet langs, maar contacteer ons telefonisch om je gesprek te verplaatsen.

De laatste richtlijnen kan je hier terugvinden.

Bij vragen kan je ons bereiken op ons hoofdnummer: 015 89 26 10. Wij zijn bereikbaar op volgende momenten:

  • maandag, woensdag en vrijdag: 9 - 12 uur
  • dinsdag en donderdag 13 - 16 uur

TheA biedt een dagbehandelingsaanbod voor twintig kinderen en jongeren van twee tot en met zestien jaar.

Elk kind of elke jongere brengt zijn dag door samen met zes tot zeven leeftijdsgenoten in één van de drie leefeenheden. In elke leefeenheid wordt een therapeutisch dagprogramma aangeboden van 8.30 uur tot 15 uur.

Vermits we ons zorgprogramma aanbieden via dagopname is het een belangrijke voorwaarde dat het kind of de jongere 's avonds en tijdens het weekend gewoon thuis kan zijn of in een gezinsvervangend milieu terecht kan.

Elke leefgroep wordt ondersteund door een vast team van twee leefgroepbegeleiders, een verpleegkundige, een gezinstherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast werken er in TheA een heleboel therapeuten, alsook twee leerkrachten.

Je vindt TheA terug op volgend adres: Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen. TheA bevindt zich in een apart gebouw op de site van AZ Sint-Maarten, tegenover de spoeddienst. Parkeren doe je op de grote parking van het ziekenhuis.