!Belangrijk!

Op dit moment hebben wij een aanmeldstop voor onze lagere schoolgroep en onze pubergroep. Dit betekent dat wij op dit moment geen plaatsen vrij hebben om een intakegesprek in te plannen voor deze leefgroepen. Wij werken niet met een wachtlijst. Aanmelden voor onze peuterkleutergroep is nog steeds mogelijk.

Aanmelden voor onze lagere schoolgroep is terug mogelijk vanaf maandag 8 november 2021, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Aanmelden voor onze pubergroep is terug mogelijk vanaf maandag 3 januari 2022, 8 uur. Alle mails die voordien verstuurd worden, zullen niet verwerkt worden.

Aanmelden voor een dagopname in TheA kan uitsluitend via mail op TheA.azsintmaarten [at] emmaus.be. 
de mails worden chronologisch behandeld. Wij vragen met aandrang om slechts 1 mail per aanmelding te versturen. 

Hierbij is het erg belangrijk om volgende gegevens zeker te vermelden:

  • de contactgegevens van de aanmelder, alsook wanneer hij/zij bereikbaar is
  • de contactgegevens van de ouders (als zij niet de aanmelder zijn), alsook wanneer zij bereikbaar zijn
  • de geboortedatum van het kind of de jongere die aangemeld wordt

Meer informatie hoeft via mail niet doorgegeven te worden. Onze maatschappelijke werkster zal nadien telefonisch of via mail contact met je opnemen om de vraag verder te verkennen. Je mag een antwoord van ons verwachten binnen de tien werkdagen

Voor de peuter-en kleutergroep kan aanmelden zowel via mail als telefonisch. Aanmelden voor de lagere schoolgroep en pubergroep kan enkel via mail (TheA.azsintmaarten [at] emmaus.be). 

Voor telefonische aanmeldingen of informatieve vragen rond een eventuele opname, zijn we bereikbaar op het nummer 015/89 26 10 en dat steeds op vaste tijdstippen:

  • maandag, dinsdag en donderdag: 9 - 12 uur en 13 - 16 uur
  • woensdag en vrijdag: 9 - 12 uur

Aanmeldprocedure

Onze sociaal werkster noteert tijdens het eerste telefonische contact een aantal identificatiegegevens. Zij zal daarnaast de hulpvraag verkennen en maakt een eerste inschatting of onze dagbehandeling een gepast hulpverleningsaanbod kan bieden. Bij twijfel of onduidelijkheden zal zij afstemmen met de de aanwezige kinder- en jeugdpsychiater. Als een dagopname niet aangewezen zou zijn, zal er een intakegesprek bij een van onze kinder- en jeugdpsychiaters ingepland worden. 

Je ontvangt een vragenlijst die je ingevuld moet meebrengen naar het gesprek. Ook de verwijsbrief van je betrokken arts moet je meenemen naar het gesprek. Zonder verwijsbrief kunnen we niet van start gaan. 

Zowel ouders, kind/jongere als hulpverleningspartner worden verwacht aanwezig te zijn op het intakegesprek. Tijdens dat gesprek verkent de kinder- en jeugdpsychiater de hulpvraag en evalueert zij opnieuw of een dagopname binnen TheA aangewezen is.

Als blijkt dat TheA geen gepast aanbod kan bieden, zal de sociaal werkster en/of de kinder- en jeugdpsychiater een advies formuleren voor een alternatief hulpverleningstraject.

BELANGRIJK

TheA werkt niet met een wachtlijst. Als we merken dat de intakegesprekken en opnames voor een geruime tijd volzet zijn, lassen we een aanmeldstop in. Tijdens die stop kan je je niet aanmelden voor de desbetreffende leefgroepen. We zullen steeds via onze website en via mail laten weten wanneer de aanmeldstop opnieuw wordt ingetrokken.

We behandelen de aanmeldingsaanvragen steeds in volgorde van toekomen in onze mailbox.