Een aangenaam verblijf in alle rust en veiligheid


Onze huisregels

AZ Sint-Maarten heeft in een aantal huisregels verwoord wat het ziekenhuis van zijn medewerkers, patiënten en bezoekers verwacht en wat u van ons mag verwachten.

 • Respect en omgangsvormen 
  We gaan respectvol met elkaar om en discrimineren we niet. U mag erop rekenen dat onze medewerkers correct met u omgaan. Wij verwachten van u hetzelfde.

 • Diefstal, vernieling, (verbaal) geweld, discriminatie, wapenbezit en (seksuele) intimidatie
  Bij overtreding doen wij altijd aangifte bij de politie.

 • Geef diefstal geen kans
  Wees alert en bewaak zelf uw eigendommen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. 

 • Roken
  U mag als patiënt enkel roken op de toegestane plaatsen. Voor bezoekers geldt een algemeen rookverbod.

 • Bezoek
  Voor de rust van de patiënten en de goede werking van het ziekenhuis is het belangrijk dat u het aantal bezoekers beperkt, de bezoektijd respecteert en de stilte bewaart.

 • Opnames (film, foto of geluid)
  Het is niet toegestaan om opnames (film, foto of geluid) te maken van artsen, medewerkers, patiënten of bezoekers, zonder dat zij hiervoor voorafgaand hun toestemming hebben gegeven.

Afspraken

Ook de volgende afspraken dragen bij tot een rustig en aangenaam verblijf voor iedereen.

 • Meld beschadigingen aan meubilair en defecten aan toestellen aan een verpleegkundige van de afdeling.
 • Laat kinderen niet spelen in de gangen, in de liften of op de trappen.  Het is gevaarlijk voor henzelf en storend voor de patiënten.
 • U mag uw gsm beperkt gebruiken binnen het ziekenhuis. Waar het verboden is, wordt het aangegeven.
 • Verlaat u de verpleegafdeling, verwittig dan even een verpleegkundige. Draag ook een kamerjas als u de kamer verlaat.
 • Eerbiedig de nachtrust van de andere patiënten, hou het stil vanaf 22 uur.
 • De lift komt sneller wanneer u alleen de knop indrukt die aangeeft of u wil stijgen of dalen.
 • Opgeruimd staat netjes. Het ziekenhuis sorteert afval. Zo willen wij de veiligheid en hygiëne van uzelf, medepatiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers verzekeren. Deponeer daarom uw afval steeds in de juiste afvalbak. Hou scherpe voorwerpen apart en bezorg ze aan de schoonmaakploeg of de verpleging.