Opname in het dagziekenhuis


Meer en meer behandelingen gebeuren in het dagziekenhuis.  U wordt 's morgens opgenomen en u gaat in de loop van de dag of 's avonds weer naar huis.

De planning van een dagopname verloopt zoals bij een opname.  Uw huisarts of specialist bespreekt tijdens de consultatie uw opname. De arts bekijkt met u datum en uur van opname en bevraagt uw voorkeur voor kamertype.  U krijgt bovendien informatie over eventuele voorbereidende onderzoeken. Na uw bezoek bij de arts, meldt u zich best nog even bij het onthaal.  De onthaalmedewerkers kunnen uw opname nog even bevestigen en u alle informatie bezorgen over uw opname in het ziekenhuis.
Bij een arbeidsongeval breng je de naam en adres van de verzekeringsinstelling mee, ook de naam van de werkgever en het polisnummer en dossiernummer van de verzekering.

Ook in het dagziekenhuis kiest u voor een bepaald kamertype.  Vóór uw opname kan u uw kamerkeuze al meedelen.