Overslaan en naar de inhoud gaan
AZ Sint-Maarten

Digitalisering en informatisering is al langer een gegeven in ziekenhuizen. Steeds meer patiënteninformatie is hierdoor digitaal beschikbaar. Dergelijk proces start vaak met verschillende software op verschillende diensten. Een logische stap is uniformisering.

Hoe correcter en vollediger de patiënteninformatie hoe effectiever artsen en andere zorgverleners een goede diagnose of behandeling kunnen opstarten. Daarom zet AZ Sint-Maarten verdere stappen inzake het beheer van patiënteninformatie en tilt het ziekenhuis zorgkwaliteit opnieuw een niveau hoger.

Spoeddienst AZ Sint-Maarten zet een belangrijke stap

Vanaf 15 november 2022 zal onze spoeddienst starten met:

  • KWS-spoed: een specifieke module op maat van spoed waardoor zorgverleners de verleende zorg aan de patiënt en bijhorende observaties, onderzoeken en bevindingen makkelijker en vollediger in het centrale patiëntendossier kunnen inbrengen.
  • KWS-EMV: EMV staat voor ‘elektronisch medicatievoorschrift’ en laat toe medicatie van een patiënt te consulteren en aan te passen, voor te schrijven, te bestellen in onze apotheek of een voorschrift voor de patiënt te maken. Omdat deze module ook van KWS deel uitmaakt, blijft alle medicatie-informatie van een patiënt automatisch actueel in zijn patiëntendossier.
  • Elektronische aanvraag medische beeldvorming
  • XDE: een software waarmee artsen en verpleegkundigen te factureren prestaties registreren. Hiermee verloopt het proces van prestatie tot en met factuur efficiënter, geautomatiseerd en zonder papier.

Aanvullende bevraging thuismedicatie

Omdat het centrale patiëntendossier een steeds belangrijkere rol speelt in de opvolging van een patiënt door verschillende zorgverleners wil AZ Sint-Maarten het thuismedicatiegebruik helemaal up-to-date zetten.

Een accuraat overzicht van de actuele thuismedicatie van een patiënt is essentieel in een zorgomgeving waarin meerdere zorgverleners (huisarts, specialist, …) de patiënt omringen. Studies tonen aan dat onvolledige medicatieoverzichten de oorzaak zijn van bijna 27% van alle voorschrijffouten binnen een ziekenhuis.

Een patiënt die op spoed komt, kent niet altijd zijn thuismedicatiegebruik in detail. N.a.v. de invoering van de KWS-software zal voor patiënten die vanop spoed gehospitaliseerd worden of voor specifieke risicopatiënten een farmaceutisch assistent tijdelijk mee inspringen op spoed. In geval van onduidelijkheid rond de thuismedicatie wordt er mogelijks contact  opgenomen met de huisarts of huisapotheek.