Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zijn we?

Interne Liaison screent de noden en risico's van de geriatrische patiënt op een niet-geriatrische dienst.

Door de vergrijzing van onze bevolking neemt het aantal opnames van oudere patiënten gestaag toe. Daardoor zijn er niet genoeg geriatrische bedden.  Een groot deel 75-plussers wordt gehospitaliseerd op een niet-geriatrische afdeling.  De verpleegkundigen van die afdeling leggen vooral de focus  op de behandeling van het ziektebeeld en minder op de achterliggende complexe geriatrische problematiek. Wij merken echter dat die problematiek het genezingsproces bemoeilijkt.

Het team van ILG brengt die problemen in kaart en onderneemt de nodige acties door het inschakelen van andere zorgverleners om ervoor te zorgen dat de patiënt tijdens en na hun opname de gepaste zorg ontvangen.

De interne liaison behoort tot het zorgprogramma geriatrie.

Hoe gaan we te werk?

Elke 75-plusser, opgenomen op een niet-geriatrische afdeling, wordt bij opname meteen gescreend aan de hand van een vragenlijst om te evalueren of er sprake is van een geriatrisch risicoprofiel. Specifieke aandachtspunten zijn onder andere de thuissituatie, eetlust, mentale toestand, algemene dagelijkse activiteiten, pijn, mobiliteit, valrisico en dergelijke.

Patiënten met een positief geriatrisch profiel screenen we uitgebreider aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Zo detecteren we leeftijdsgebonden risicofactoren, zoals gevaar voor achteruitgang, ondervoeding enzovoort.  Het team volgt die patiënten verder op tijdens hun opname..

Bij ouderen met een recente oncologische diagnose wordt een specifieke screening afgenomen. Die screening werd ontwikkeld om na te gaan of de oudere oncologische patiënten baat hebben bij een geriatrische oppuntstelling voordat ze aan hun behandeling beginnen. 

Elke gehospitaliseerde patiënt jonger dan 75 jaar die een van de bovenstaande kenmerken vertoont, kan eveneens gescreend worden. Bij een positief geriatrisch profiel worden zij ook opgevolgd door het liaisonteam.

Wekelijks houdt ons team een multidisciplinaire patiëntenbespreking en komen wij, samen met een geriater, bij de ouderen op de afdeling langs. Vervolgens formuleren zij adviezen en aanbevelingen aan de niet-geriatrische afdelingen en de behandelend arts. Zij nemen ook de bevindingen op in het patiëntendossier.

Er wordt nauw samengewerkt met de verpleegeenheden, sociale dienst en artsen.

Teamleden

Psycholoog, geriatrisch verpleegkundigen, ergotherapeut, geriaters