Overslaan en naar de inhoud gaan

Participatie betekent meedenken en meedoen. Jouw noden, ervaringen en ideeën om jouw zorg mee vorm te geven zijn voor ons belangrijk. Daarnaast is jouw inbreng om te reflecteren over onze zorgverlening erg verrijkend.

In onze beleidsvisie op patiëntenzorg verwoorden we onze ambities met betrekking tot jouw participatie:

  • een persoonlijke en respectvolle aanpak
  • klantvriendelijkheid als rode draad doorheen elk contact
  • kijken naar de mens achter de patiënt: zijn wensen, noden, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond
  • jou actief en op transparante wijze informeren en betrekken
  • jou een actieve rol geven op het vlak van patiëntveiligheid
  • streven naar verbetering van onze zorg- en dienstverlening door systematisch te peilen naar jouw beleving

Aan de hand van volgende acties trachten wij de patiënt en zijn omgeving actief te betrekken in de zorgverlening en het kwaliteitsbeleid van AZ Sint-Maarten.

Jouw ervaringen

AZ Sint-Maarten streeft naar een continue opvolging en verbetering van de geleverde diensten, zorg- en organisatieresultaten op basis van meting van klantenbeleving. Deze ervaringsmeting is van groot belang voor ons ziekenhuis. Het geeft aan wat onze patiënten belangrijk vinden en hoe zij onze zorg- en dienstverlening ervaren. Naast het bevestiging van de dingen die we goed doen, geeft deze meting ons aan wat we kunnen verbeteren. Hier gaan we dan ook mee aan de slag via verbeteracties.

Zo participeren we aan de ‘Ervaringen opname van het Vlaams Instituut Kwaliteit van zorg (VIKZ)’. Een gedetailleerde vragenlijst die we periodiek aanbieden aan onze opgenomen patiënten. De meest recente resultaten vind je in de rubriek kwaliteitsmetingen

Rond de jaarwisseling 2020-2021 peilden we via verschillende kanalen naar tevredenheid en verwachtingen van onze patiënten. 

Suggesties, incidenten, vragen of klachten kan je melden via de ombudsdienst

Merk je een onveilige situatie op en/of heb je suggesties over kwaliteit en patiëntveiligheid. Deze kan je eveneens melden aan de kwaliteitsdienst via kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be

Jouw rol op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid

Via deze website en tijdens je verblijf informeren en betrekken we jou om een veilige zorg te verzekeren tijdens je ziekenhuisverblijf. Meer informatie hierover vind je onder patiëntveiligheid.

Je betrokkenheid – en deze van je naaste omgeving- in je zorgtraject

​​​​​​Onze ziekenhuismedewerkers streven naar je actieve inbreng in het zorgproces  en zo gewenst de context van de patiënt (familie, huisarts, …). Hierbij zijn onze medewerkers bewust dat de eerste stap hierin een correcte, uniforme en begrijpelijke informatieverstrekking is.

Verder heeft AZ Sint-Maarten diverse mogelijkheden om patiënt en familie te laten participeren aan het zorgproces, waaronder tolk, psycho-sociale ondersteuning, medisch begeleid sterven, overnachtingsmogelijkheden, voor partner of familie, ... . Meer informatie vind je  onder de rubriek patiëntenbegeleiding.

Een geïnformeerde toestemming vinden we belangrijk. AZ Sint-Maarten heeft een werkafspraak over het informed consent door de patiënt over het geplande onderzoek, zijn gezondheidstoestand, de voorgestelde behandeling en de kosten.

Wat betreft een duidelijke communicatie aangaande  financiële informatie van het zorgproces verwijzen we naar de rubriek je factuur waar onder meer de kostencalculaties van de meest voorkomende opnames zullen opgenomen worden.

Jouw patiëntendossier bij de hand

Via mynexuzhealth heb je jouw afspraken en patiëntendossier bij AZ Sint-Maarten, en zelfs andere ziekenhuizen (aangesloten bij nexuzhealth), altijd en overal bij de hand. Op je computer thuis, je tablet of smartphone. Toegankelijk voor jou, maar ook voor je (huis)arts (via mynexuzpro). Ook kan je online een afspraak maken met onze artsen. 

We werken momenteel aan informatie over de onderzoeken en behandelingen die op jou van toepassing zijn (in opbouw).

Onze hospitality voor je verblijf

​​​​​​AZ Sint-Maarten zet in op hospitality in het ruime zorgtraject van de patiënt. Zo zetten we in de eerste plaats in op toegankelijke zorg binnen de ‘muren’ van het ziekenhuis door zijn innovatief ziekenhuisconcept en diverse  dienstverleningen in de zorgboulevard van het ziekenhuis.

Suggesties of info?

Contact: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be