Participatie betekent meedenken en meedoen. Jouw participatie in de zorgverlening en aan de verdere uitbouw van AZ Sint-Maarten zijn voor ons belangrijk. De klantfocus vormt daarom één van de 5 pijlers van ons kwaliteitsbeleid.

Aan de hand van volgende ambities trachten wij de patiënt en zijn omgeving actief te betrekken in de zorgverlening en het kwaliteitsbeleid van AZ Sint-Maarten.

Uw ervaringen

AZ Sint-Maarten streeft naar een continue opvolging en verbetering van de geleverde diensten, zorg- en organisatieresultaten op basis van meting van klantenbeleving. Deze ervaringsmeting is van groot belang voor ons ziekenhuis. Het geeft aan wat onze patiënten belangrijk vinden en hoe zij onze zorg- en dienstverlening ervaren. Naast het bevestiging van de dingen die we goed doen, geeft deze meting ons aan wat we kunnen verbeteren. Hier gaan we dan ook mee aan de slag via verbeteracties.

Zo participeren we aan de ‘Ervaringen opname van het Vlaams Instituut Kwaliteit van zorg (VIKZ)’. Een gedetailleerde vragenlijst die we periodiek aanbieden aan onze opgenomen patiënten. De meest recente resultaten vind je in de rubriek kwaliteitsmetingen

Verder kan je steeds je tevredenheid delen door middel van een korte vragenlijst via onze continue tevredenheidsmeting.  Suggesties, incidenten, vragen of klachten kan je melden via de ombudsdienst.

Rond de jaarwisseling 2020-2021 peilden we via verschillende kanalen naar tevredenheid en verwachtingen van onze patiënten. 

Jouw rol op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid

Via deze website en tijdens je verblijf informeren en betrekken we jou om een veilige zorg te verzekeren tijdens je ziekenhuisverblijf. Meer informatie hierover vind je onder patiëntveiligheid.

Je betrokkenheid – en deze van je naaste omgeving- in je zorgtraject

​​​​​​Onze ziekenhuismedewerkers streven naar je actieve inbreng in het zorgproces  en zo gewenst de context van de patiënt (familie, huisarts, …). Hierbij zijn onze medewerkers bewust dat de eerste stap hierin een correcte, uniforme en begrijpelijke informatieverstrekking is.

Verder heeft AZ Sint-Maarten diverse mogelijkheden om patiënt en familie te laten participeren aan het zorgproces, waaronder tolk, psycho-sociale ondersteuning, medisch begeleid sterven, overnachtingsmogelijkheden, voor partner of familie, ... . Meer informatie vind je  onder de rubriek patiëntenbegeleiding.

Een geïnformeerde toestemming vinden we belangrijk. AZ Sint-Maarten heeft een werkafspraak over het informed consent door de patiënt over het geplande onderzoek, zijn gezondheidstoestand, de voorgestelde behandeling en de kosten.

Wat betreft een duidelijke communicatie betreffende financiële informatie van het zorgproces verwijzen we naar de rubriek je factuur waar onder meer de kostencalculaties van de meest voorkomende opnames zullen opgenomen worden.

Onze hospitality voor je verblijf

​​​​​​AZ Sint-Maarten zet in op hospitality in het ruime zorgtraject van de patiënt. Zo zetten we in de eerste plaats in op toegankelijke zorg binnen de ‘muren’ van het ziekenhuis door zijn innovatief ziekenhuisconcept en diverse  dienstverlengingen in de zorgboulevard van het ziekenhuis.

Suggesties of info?

Contact: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be