Afspraak maken via afsprakencentrale: 015 89 10 11

Kom je naar het ziekenhuis voor een raadpleging of een onderzoek? Maak op voorhand een afspraak (behalve voor een vrije raadpleging).

Een afspraak maken, kan enkel telefonisch via de afsprakencentrale.

  • Telefoon: +32 15 89 10 11
  • Maandag t.e.m. vrijdag: 8 tot 18 uur

Een afspraak annuleren?

Bel minstens 24 uur op voorhand de afsprakencentrale. Zo kunnen we nog iemand anders inplannen op jouw plaats.

Voor afspraken die laattijdig worden geannuleerd, kan een annulatieforfait aangerekend worden.