Oproep kandidaten klinische studie COVID-19-vaccin afgesloten

Onze oproep voor geïnteresseerden voor deelname aan de Ensemble 2-studie, een klinische studie naar een COVID-19-vaccin, is zo talrijk opgevolgd dat we op dit moment over voldoende kandidaten beschikken. Het is niet meer mogelijk om je voor deze klinische studie aan te melden. 

Naar het ziekenhuis

AZ Sint-Maarten is vlot bereikbaar met de wagen, het openbaar vervoer of met de fiets.

Ons contacteren

Gelieve dit formulier niet te gebruiken voor medische vragen of afspraken. Voor meer informatie kan je terecht bij:
  • de cel Inlichtingen (+32 15 89 10 10)
  • de afsprakencentrale (+32 15 89 10 11)

Voor vragen in verband met je factuur

Suggesties, vragen, klachten of incidenten?

AZ Sint-Maarten (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die AZ Sint-Maarten via het contactformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag of melding. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. Je kan de complete privacyverklaring lezen op Emmaus.be