Overslaan en naar de inhoud gaan
Externe kwaliteitscontrole in AZ Sint-Maarten

De beste patiëntenzorg bieden in de ruime regio Mechelen, dat is onze hoofdambitie. Daarom stellen we onszelf doorlopend kritisch in vraag, zodat we de geleverde zorg kunnen opvolgen en verbeteren. Externe kwaliteitscontroles  helpen ons daarbij.

Vlaamse kwaliteitscontrole

Nalevingstoezicht

In maart 2013 is Zorginspectie (Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen) gestart met een nieuw toezichtmodel voor alle Vlaamse ziekenhuizen. Een onderdeel van dit model is het nalevingstoezicht dat wordt toegepast op zorgtrajecten.

Een zorgtraject is het traject dat een groep van gelijkaardige patiënten doorloopt in een ziekenhuis (voorbeeld: opname, voorbereiding ingreep, uitvoeren ingreep, nazorg, ontslag, …). Het werken met zorgtrajecten laat bovendien ook toe om de risico’s bij de overgang tussen zorgmomenten (bv. van operatiekwartier naar verpleegafdeling of van intensieve zorgen naar verpleegafdeling) te capteren.

De Vlaamse overheid gaat via onaangekondigde inspectie na of de zorgpraktijk voldoet aan de vooropgestelde eisen. Deze eisen zijn gebundeld in een eisenkader, dat in overleg met de sector werd opgemaakt.

In 2013 inspecteerde de overheid het chirurgisch zorgtraject, in 2015 kwam het internistisch zorgtraject aan de beurt. In 2019 vond de controle op het nieuwe eisenkader voor de cardiologische patiënt plaats en werd een hercontrole op de eerdere zorgtrajecten uitgevoerd. In 2021 volgde een inspectiebezoek op suïcidepreventie (detectie en behandeling van suïcidaal gedrag bij meerderjarigen).

Meer info?

Klik door naar de website van de Vlaamse overheid of raadpleeg onze meest recente verslagen (2019).

Eenheid Audit Ziekenhuizen

FOD VVVL - RIZIV - FAGG

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hebben samen de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.

De Eenheid Audit Ziekenhuizen hanteert welbepaalde auditmethoden volgende evaluaties:

  • Conformiteit aan normen en regels van de 3 administraties (bv. nomenclatuur, ICD-10-BE, regelgeving FAGG, BMUC, P4P, enz.)
  • Performantie en doelmatigheid van de verleende zorg (in functie van bv. guidelines, benchmarking, enz.)

De audits leggen de nadruk op het belang van follow-up in de verbetertrajecten van ziekenhuizen en hun zorgverleners. Hierbij staan feedback, vragen naar toelichting, delen van ‘best practices’, uitnodigen tot verbeterinitiatieven en monitoring centraal. Zorgverleners en ziekenhuizen kunnen op die manier samen met de overheid werken aan een continue verbetering.

Volgende audits zijn lopende 2020-2021:

  • Zware medische beeldvorming
  • Keizersneden
     

Meer info?

Klik door naar de website van RIZIV

Dienstspecifieke kwaliteitscontroles

Verschillende afdelingen en diensten van ons ziekenhuis hebben zich extern laten toetsen om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van hun geleverde zorg of werk:

  • Labo klinische biologie: accreditatie voor ISO 15189:2012, uitgereikt door BELAC
  • Radiotherapie: Quatro-label Audit Belgian College of Radiotherapy, volgens IAEA (International Atomic Energy agency)
  • Labo pathologische anatomie: accreditatie voor ISO 15189:2012, uitgereikt door BELAC

Smiley-label voedselveiligheid & -hygiëne

In december 2021 behaalde AZ Sint-Maarten het Smiley-label, het hoogste kwaliteitslabel op vlak van voedselveiligheid en -hygiëne. Met het label bewijst het ziekenhuis dat het een geloofwaardig autocontrolesysteem heeft dat gevalideerd en gecertificeerd is. Kortom, aan de hand van een erg uitgebreide checklist ziet AZ Sint-Maarten dagelijks toe dat (wettelijk) bepaalde kritische punten gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld checken van vervaldatum, maaltijden bewaren op de juiste temperatuur, ...

Het Smiley-label werd toegekend na een intensieve audit en is 3 jaar geldig.

Meer informatie of contact?

E-mail: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be