Blijf niet met je klachten zitten

Bij de organisatie van een ziekenhuis zijn heel wat medewerkers betrokken. Allemaal streven zij ernaar om jou als patiënt de best mogelijke zorg te verlenen. Maar soms loopt er al eens iets mis. Daarvoor is er een volledig onafhankelijke en neutrale ombudsdienst.

Opdrachten van de ombudsdienst

De ombudsfunctionaris is de onafhankelijke, neutrale schakel tussen de patiënt, zijn familie en het ziekenhuis en is gebonden aan het beroepsgeheim. Klachtenbemiddeling door de ombudsdienst van AZ Sint-Maarten is bovendien kosteloos.

Wettelijke opdracht:

  • Bevorderen van communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar door preventieve acties om klachten te voorkomen.
  • Bemiddelen tussen patiënt en beroepsoefenaar, indien de patiënt klacht neerlegt omdat hij oordeelt dat een van zijn rechten niet gerespecteerd werd.
  • Informeren van patiënt over andere mogelijkheden om zijn verzoek verder te behandelen, indien de partijen niet tot een oplossing komen.
  • Delen van informatie over de organisatie en formuleren van aanbevelingen om herhaling van bepaalde ontevredenheden in verband met patiëntenrechten te vermijden.

De opdracht van de ombudsfunctionaris is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis ten aanzien van de partijen. De ombudsfunctionaris kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Suggesties, incidenten, vragen of klachten?

Ben je ontevreden of heb je problemen en/of klachten? Bespreek ze zo vlug mogelijk met de rechtstreekse betrokkenen:

  • de behandelend arts
  • de (hoofd)verpleegkundige
  • of andere medewerkers

Ben je niet tevreden over de opvolging? Blijf je met vragen zitten? Heb je het gevoel dat je rechten als patiënt geschonden zijn? Bij de ombudsdienst kan je terecht met al je opmerkingen, suggesties en klachten in verband met de zorgverlening in het ziekenhuis.