Overslaan en naar de inhoud gaan

Zowel vanuit incidenten, als kwaliteitsmetingen, klachten en interne audits worden acties voor kwaliteitsverbetering geformuleerd en willen we permanent werken aan een veilige zorgverlening.

Kwaliteitsbeleid

Resultaten uit kwaliteitsmetingen, incidentanalyse en jaarverslag klachten worden o.a. als kritische succesfactoren opgenomen  in het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis en worden via verbeteracties verder aangepakt.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het ziekenhuis voorziet een duidelijke communicatie betreffende financiële informatie van het zorgproces naar de patiënt en zijn familie. Op basis van deze verbeterdoelstelling heeft het ziekenhuis op zijn website een simulatie geplaatst van de kostprijs van veelvoorkomende opnames
 • Het ziekenhuis houdt een registratie bij van wachttijden voor spoed, raadplegingen, onderzoeken, opnames en behandelingen; en gebruikt de informatie voor gerichte verbeteracties. Om de communicatie omtrent wachttijden te verbeteren werd er o.a. ook een informatievideo op de website geplaatst.
 • Het ziekenhuis zet in op het ontwikkelen en gebruiken van digitale tools om een transparante communicatie naar de patiënt en zijn familie te verzekeren. Via mynexuzhealth heb je voortaan een selectie van jouw afspraken en patiëntendossier bij AZ Sint-Maarten, en zelfs andere ziekenhuizen (aangesloten bij nexuzhealth), altijd en overal bij de hand. Op je computer thuis, je tablet of smartphone. Toegankelijk voor jou, maar ook voor je (huis)arts (via mynexuzpro).

 

Verder worden eveneens op basis van nieuwe ideeën, risico-inschattingen en medische ontwikkelingen verbeteracties opgestart om professionele, kwaliteitsvolle zorg te bieden.

We presenteren graag een aantal recente projecten.

Recente projecten

Digitalisering

AZ Sint-Maarten zet volop in op digitalisering van de zorg.

Lopende projecten:

 • Implementatie van een elektronisch verpleegkundig dossier
 • Koppeling van parametertoestellen met elektronisch dossier zodat resultaten onmiddellijk naar dossier worden doorgestuurd.
 • Elektronische aanvraag en opvolging van bloedtransfusie
 • Online afspraak maken op website

Fair care bij kinderen

Elke zorgverlener, betrokken in het traject van het kind, handelt vanuit de FAIR Care principes. Men is zich bewust van de setting rondom het kind, de uitleg die men geeft aan het kind, … dit om de procedure voor het kind zo comfortabel, rustig, angst- en pijnvrij te laten verlopen.

Principe van FAIR care - dit houdt in:

 • ‘Faire’, eerlijke zorg vanuit standpunt van het kind
 • Atraumatische zorg
 • Individuele zorg op maat van het kind
 • Respectvolle zorg

Meer informatie of contact?

E-mail: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be