Onder het motto "de K van Kwaliteit, die vullen we elke dag in" zetten alle medewerkers zich dagelijks in om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen.

Met diverse initiatieven in het kader van patiëntveiligheid willen vermijdbare schade aan de patiënt tijdens de opname verminderen.

Initiatieven

Patiëntidentificatie

In het kader van patiëntveiligheid draagt iedere opgenomen patiënt een identificatiearmbandje. Dit laat ziekenhuismedewerkers toe iedere patiënt op elk moment correct te kunnen identificeren. Tijdens een verblijf in het ziekenhuis kan de identiteit van de patiënt meerdere malen bevraagd worden als extra controle.

Valpreventie

We screenen patiënten tijdens hun verblijf op een eventueel valrisico (door verminderde mobiliteit, verwardheid, ongepast schoeisel, …) en nemen acties om het valrisico te verkleinen.

Ook jij kan als patiënt preventieve acties ondernemen. Klik hier voor enkele tips

Veilig opereren

In het operatiekwartier wordt een checklist gebruikt om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Voorbereiding ziekenhuisopname: mijn medicatieschema

Het juiste geneesmiddel in de juiste dosis op het juiste tijdstip innemen. Klinkt simpel? Er wordt geschat dat jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatiefouten. *

(*Bron: IMS Health Report: Advancing the Responsible Use of Medicines in Belgium. 2015)

Een actueel en volledig medicatieschema kan helpen om dat risico te beperken. Een lijst van geneesmiddelen geeft je zorgverlener (specialist, huisarts, apotheker, (thuis)verpleging) een actueel overzicht van je medicatietherapie. Je kan als patiënt daar zelf aan meewerken door je toestemming op Vitalink te geven of zelf een medicatieschema bij te houden. Hieronder lichten we de twee mogelijkheden verder toe. 

1. Vitalink

Wat is Vitalink?

Vitalink is een systeem waarmee huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. De patiënt geeft daarvoor eerst toestemming. Dankzij Vitalink kunnen zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven. 

Je toestemming geven

Alles begint met toestemming geven. Je moet toestemming geven dat je gezondheidsgegevens gedeeld mogen worden tussen zorgverleners. Alleen dan kan er iets van je op Vitalink verschijnen. Daarna kan je nog instellen welke zorgverleners die gegevens juist kunnen zien. 

Meer informatie over hoe je toestemming geeft en wat die juist inhoudt, vind je op de site: http://www.vitalink.be/toestemming-geven. Ook je huisarts of apotheker kunnen je daarbij helpen. 

Heb jij je toestemming al gegeven?

Medicatiegegevens delen

Met Vitalink hebben je verschillende zorgverleners op elk moment een up-to-date overzicht van welke medicatie je hoort in te nemen.

In Vitalink staat:

 • de merknaam van het geneesmiddel
 • de in te nemen dosis
 • de wijze van toediening
 • het tijdstip of moment van gebruik
 • de duur van gebruik

Daarnaast bevat het medicatieschema ook administratieve gegevens over auteur, creatiedatum, ...

2. Mijn medicatieschema

Via deze link vind je een sjabloon voor je medicatieschema:

 • druk dit af
 • vul het schema samen met een zorgverlener in
 • hou het steeds op zak
Zes tips voor een veilig en correct medicatiegebruik
 1. Stel samen met je huisarts, apotheker, specialist en/of verpleegkundige een volledig medicatieschema op.
 2. Praat openhartig met hen over je medicatiegebruik en allergieën.
 3. Vraag voldoende informatie over je geneesmiddelen aan je zorgverleners.
 4. Laat je medicatieschema aanpassen wanneer er iets aan je medicatie-inname verandert.
 5. Hou je medicatieschema op zak, zodat je het ook bij je hebt in noodgevallen.

Continu werken aan veilige zorgverlening

Verder melden en analyseren ziekenhuismedewerkers alle (bijna-)incidenten en neemt het ziekenhuis zonodig verbetermaatregelen. Op deze manier willen we permanent werken aan een veilige zorgverlening.

Als jij als patiënt een onveilige situatie opmerkt, willen we je vragen dit steeds te melden aan een van je zorgverleners.