Overslaan en naar de inhoud gaan

In AZ Sint-Maarten is patiëntveiligheid een topprioriteit. Het is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsvisie en in onze dagelijkse werking. Hoe wij aan de slag gaan om jouw patiëntveiligheid te verzekeren en hoe ook jij – als patiënt - een actieve rol hebt om een veilige zorg te verzekeren tijdens jouw ziekenhuisverblijf, vind je in onderstaande initiatieven.

Initiatieven

Jouw identificatie

In het kader van patiëntveiligheid draagt iedere opgenomen patiënt een identificatiearmbandje. Hiermee kunnen ziekenhuismedewerkers iedere patiënt correct identificeren. Als extra controle vragen we je daarbij telkens ook je naam en geboortedatum. Dit gebeurt meerdere malen tijdens jouw verblijf. Zo weten we duidelijk wie je bent en kunnen we veilig zorg verlenen.

Tip!

Geen bandje?

 • Vraag dit zo snel mogelijk aan één van onze medewerkers.
 • Werd het bandje verwijderd, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Iedereen schone handen

Een goede handhygiëne is niet alleen de zorg van zorgverleners, maar ook voor u, als patiënt en uw bezoekers. Dit komt omdat ook u tijdens een ziekenhuisbezoek ziekteverwekkers kunt doorgeven aan andere mensen. Bovendien kunt u uzelf ziek maken door eenvoudig contact tussen uw besmette handen en uw mond (bv. Diarree), neus (bv. Verkoudheid) of ogen (bv. Conjunctivitis).

Op vele plaatsen is handalcohol voorzien, o.a. in elke patiëntenkamer. Bezoekers moeten hun handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de kamer. Zorgverleners moeten hun handen ontsmetten om u en zichzelf te beschermen en om verdere verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Dit doen ze op volgende specifieke tijdstippen:

 • Voor elk patiëntencontact
 • Na contact met jou (patiënt) of je directe omgeving, bijvoorbeeld je bed of nachtkastje
 • Vlak voor bepaalde zorghandelingen, bijvoorbeeld medicatietoediening
 • Na mogelijk contact met lichaamsvochten of slijmvliezen, bijvoorbeeld na het uitrekken van de handschoenen na het leegmaken van een urinezakje

Om hun handen optimaal te kunnen reinigen en ontsmetten, dragen zorgverleners geen handjuwelen of horloge, korte nagels zonder nagellak of kunstnagels en korte mouwen.

Spreek zorgverleners hier gerust op aan als ze dit een keer zouden vergeten.

Om het belang van handhygiëne te onderstrepen neemt het ziekenhuis deel aan de nationale campagnes ter bevordering van handhygiëne ("U bent in goede handen")

Tip!

Ook je eigen handhygiëne is belangrijk. Was je handen met water en zeep vóór het eten en na elk toiletbezoek. En ontsmet regelmatig je handen met handalcohol. Zuivere handen verkleinen de kans op infecties.

Melden van infecties

Informeer ons wanneer:

 • je drager bent of was van een multiresistente kiem (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae (CPE) ...);
 • je werkt of woont op een veebedrijf (varkens of vleeskalveren);
 • je de afgelopen 12 maanden opgenomen was in een andere zorginstelling
 • de kans bestaat dat je op dit moment MRSA of een andere kiem die ongevoelig is voor meerdere antibiotica, hebt.

Laat dit weten aan je behandelende arts, ook op elke raadpleging en meld dit bij opname aan de verpleegkundige. Zo willen we voorkomen dat de bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis en bij sommige patiënten moeilijk te bestrijden infecties veroorzaakt.

Vallen voorkomen

We evalueren patiënten tijdens hun verblijf op een eventueel valrisico (door verminderde mobiliteit, verwardheid, ongepast schoeisel, …) en nemen acties om het valrisico te verkleinen.

Tip!

Ook jij kan als patiënt preventieve acties ondernemen. Klik hier voor enkele tips.

Veilig opereren

In het operatiekwartier gebruiken we een checklist om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Concreet voeren we een time-out uit alvorens we met de eigenlijke ingreep starten.

Tip!
 • Bespreek je thuismedicatiegebruik met je arts.
 • Volg de pre-operatieve instructies op waarover je wordt geïnformeerd.

Voorbereiding ziekenhuisopname: mijn medicatieschema

Het juiste geneesmiddel in de juiste dosis op het juiste tijdstip innemen. Klinkt simpel? Er wordt geschat dat jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatiefouten. *

(*Bron: IMS Health Report: Advancing the Responsible Use of Medicines in Belgium. 2015)

Een actueel en volledig medicatieschema kan helpen om dat risico te beperken. Een lijst van geneesmiddelen geeft je zorgverlener (specialist, huisarts, apotheker, (thuis)verpleging) een actueel overzicht van je medicatietherapie. Je kan als patiënt daar zelf aan meewerken door je toestemming op Vitalink te geven of zelf een medicatieschema bij te houden. Hieronder lichten we de twee mogelijkheden verder toe. 

1. Vitalink

Wat is Vitalink?

Vitalink is een systeem waarmee huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. De patiënt geeft daarvoor eerst toestemming. Dankzij Vitalink kunnen zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven. 

Je toestemming geven

Alles begint met toestemming geven. Je moet toestemming geven dat je gezondheidsgegevens gedeeld mogen worden tussen zorgverleners. Alleen dan kan er iets van je op Vitalink verschijnen. Daarna kan je nog instellen welke zorgverleners die gegevens juist kunnen zien. 

Meer informatie over hoe je toestemming geeft en wat die juist inhoudt, vind je op de site: http://www.vitalink.be/toestemming-geven. Ook je huisarts of apotheker kunnen je daarbij helpen. 

Heb jij je toestemming al gegeven?

Medicatiegegevens delen

Met Vitalink hebben je verschillende zorgverleners op elk moment een up-to-date overzicht van welke medicatie je hoort in te nemen.

In Vitalink staat:

 • de merknaam van het geneesmiddel
 • de in te nemen dosis
 • de wijze van toediening
 • het tijdstip of moment van gebruik
 • de duur van gebruik

Daarnaast bevat het medicatieschema ook administratieve gegevens over auteur, creatiedatum, ...

2. Mijn medicatieschema

Via deze link vind je een sjabloon voor je medicatieschema:

 • druk dit af
 • vul het schema samen met een zorgverlener in
 • hou het steeds op zak
Zes tips voor een veilig en correct medicatiegebruik
 1. Stel samen met je huisarts, apotheker, specialist en/of verpleegkundige een volledig medicatieschema op.
 2. Praat openhartig met hen over je medicatiegebruik en allergieën.
 3. Vraag voldoende informatie over je geneesmiddelen aan je zorgverleners.
 4. Laat je medicatieschema aanpassen wanneer er iets aan je medicatie-inname verandert.
 5. Hou je medicatieschema op zak, zodat je het ook bij je hebt in noodgevallen.

Incidenten melden

AZ Sint-Maarten beschikt over een incidentenmeldsysteem waarin zorgverleners bijwerkingen, incidenten of bijna-ongevallen registreren. Met deze meldingen gaan we aan de slag om mogelijke  oorzaken te achterhalen en herhaling in de toekomst te voorkomen. Op deze manier willen we permanent werken aan een veilige zorgverlening.

Tip!

Als jij als patiënt een onveilige situatie opmerkt, willen we je vragen dit steeds te melden aan een van je zorgverleners.

Continu werken aan veilige zorgverlening

Verder heeft het ziekenhuis een incidentmeldsysteem waarin medewerkers (bijna-) incidenten kunnen melden. Deze meldingen en de analyse hiervan draagt bij tot het voortdurend streven naar een patiëntveilige zorg. Door te leren uit incidenten en verbeteracties op te starten kan herhaling in de toekomst vermeden worden.

Meer informatie of contact?

E-mail: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be