Overslaan en naar de inhoud gaan

Functionele samenwerking

In functie van onze zorgprogramma’s werken we samen met zowel universitaire (KU Leuven en UZA) als regionale ziekenhuizen (Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Heilige Familie Rumst, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Jan Portaels Vilvoorde).

Daarnaast hebben we binnen de regio verschillende samenwerkingsverbanden met onder andere: rustoorden, centra voor thuiszorg, Kind & Gezin, Palliatief Netwerk Mechelen, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen, Vlaamse Liga tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en alle zorginstellingen binnen vzw Emmaüs.

Netwerken

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Samen met 30 andere ziekenhuizen is AZ Sint-Maarten lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, een netwerk van ziekenhuizen verspreid over heel Vlaanderen. De volledige lijst vind je hier.

Ziekenhuisnetwerk Briant

AZ Sint-Maarten vormt samen met het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde het ziekenhuisoverschrijdend zorgnetwerk Briant. Begin 2017 ondertekenden de ziekenhuizen een intentieverklaring tot samenwerking. Op 9 mei 2018 werd de intentieverklaring bekrachtigd met een kaderovereenkomst.

Het doel van een geïntegreerd zorgaanbod bestaat erin dat we kwaliteitsvolle, acute én basiszorg kunnen aanbieden en waarborgen, dichtbij de patiënt en dat op elke ziekenhuislocatie van het netwerk. 

De samenwerking is een belangrijke stap in de verdere optimalisering van de zorg in de regio Bonheiden, Lier, Mechelen en Vilvoorde en pikt in op de federale en Vlaamse beleidsintenties.

PET-CT-centrum Vesalius

Gezamenlijke exploitatie van het PET-CT-centrum Vesalius (campus Imeldaziekenhuis): i.s.m. het Imeldaziekenhuis (Bonheiden), H. Hartziekenhuis Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H. Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Jan Portaels (Vilvoorde) en UZ Leuven.

Thomas More en SNOR

Samen met Thomas More Mechelen en het Sint-Norbertusinstituut Duffel werkt AZ Sint Maarten aan de kwalitatieve uitbouw van verpleegkunde.

Concreet wordt intensief samengewerkt rond drie pijlers:

  • stagebegeleiding en mentorwerking
  • professionalisering van het verpleegkundig beroep
  • public relations voor verpleging

Memisa

AZ Sint-Maarten zet al sinds 2005 zijn schouders onder het project ‘ziekenhuis-voor-ziekenhuis’, georganiseerd door de Belgische hulporganisatie Memisa. Het project houdt in dat een Belgisch ziekenhuis instaat voor de ontwikkeling van een partnerziekenhuis.

Het partnerziekenhuis van AZ Sint-Maarten ligt in Budjala (Congo). Jaarlijks schenken we 12.500 euro aan de gezondheidszone van Budjala. Dat bedrag wordt verzameld dankzij medewerkers van het ziekenhuis en onze vaste sponsors.

Meer informatie over onze samenwerking met Budjala kan je hier terugvinden. 

Realisaties in de afgelopen jaren: 

  • een leefbaar loon voor het personeel
  • drukken van de kosten voor medicatie
  • opleiding personeel
  • materieel ondersteunen van het ziekenhuis

Institute for Professional Care

AZ Sint-Maarten werkt sinds 2015 samen met het Institute for Professional Care (IFPC) om kankerpatiënten professionele schoonheids- en haarverzorging op maat te kunnen bieden. Het vormingstraject ‘Kanker Beauty/Hair Professional’ leidt schoonheidsspecialisten en kappers op en brengt hen de nodige kennis over de oncologische patiënt bij. AZ Sint-Maarten verzorgt een groot deel van het lesprogramma. 

Meer informatie vind je hier of in de flyers hieronder.