Overslaan en naar de inhoud gaan

Zes tot acht weken na je ontslag uit het ziekenhuis of na je consultatie bij één van onze artsen of diensten ontvang je je ziekenhuisfactuur. Op die factuur vind je alle kosten terug van je verblijf, consultatie en/of behandeling in het ziekenhuis.

Wil je vooraf een idee hebben van de kostprijs? Hier vind je een lijst van veelvoorkomende opnameredenen. Klik op een ingreep voor een prijsraming.

Bij een opname op een eenpersoons- of luxekamer betaal je een kamersupplement (uitgezonderd bepaalde gevallen). Natuurlijk blijft de kwaliteit van zorg hetzelfde in elk type kamer.

Je ziekenhuisfactuur betalen

De ziekenhuisfactuur moet betaald worden volgens de gestelde voorwaarden, die je terugvindt op de factuur zelf. We raden je aan om de factuur onmiddellijk na ontvangst te betalen, want bij laattijdige betalingen rekenen we administratieve kosten aan. Adreswijzigingen meld je best zo snel mogelijk aan de dienst patiëntenadministratie via patientenadministratie.azsintmaarten [at] emmaus.be.

Hoe maken we jouw factuur op?

Indien je in regel bent met je ziekenfonds of verzekeraar, word je factuur volgens het systeem ‘derde betalersregeling’ opgemaakt. Dat wil zeggen dat AZ Sint-Maarten de kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen, synthese- en/of prothesemateriaal rechtstreeks aan je ziekenfonds of verzekeraar verrekent. Je ontvangt een factuur voor het remgeld, de supplementen en de niet-vergoedbare kosten.

Opgelet: als je niet in regel bent met je ziekenfonds, dan zullen alle kosten aan jou persoonlijk worden gefactureerd.

Op je factuur geven we een overzicht van alle gemaakte kosten en welk bedrag door je ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar wordt betaald. De uiteindelijke kostprijs hangt deels af van de keuzes die je gemaakt hebt in je opnameverklaring. Een overzicht van mogelijke kosten die we aanrekenen, lijsten we hier op.

In ons ziekenhuis worden op puur esthetische prestaties van plastische chirurgen en oftalmologen 21% BTW toegepast, alsook op de bijhorende aanrekeningen (verblijfskosten, geneesmiddelen, implantaten).

Hospitalisatieverzekering

Als je een hospitalisatieverzekering hebt bij DKV, Medi-Assistance, Medi-Link of Assurcard, ontvang je geen factuur. Deze verzekeringsmaatschappijen hebben een contract afgesloten met het ziekenhuis en betalen, mits voorafgaandelijke toestemming en afhankelijk van de polisvoorwaarden, de volledige factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis via een derdebetalersregeling.

Vragen over je factuur of de betaling ervan?

Een opname brengt soms ook vragen over financiële aspecten met zich mee. We willen hierover transparant communiceren:

  • Graag een kostenindicatie vooraf? Voor veelvoorkomende opnameredenen vind je hier een kosten-indicatie? Staat jouw opnamereden hier niet bij? Neem dat contact op met de facturatiedienst.
  • Vragen rond facturatie of jouw factuur?

Andere interessante pagina's