Zes tot acht weken na je ontslag uit het ziekenhuis of na je consultatie bij één van onze artsen of diensten ontvang je je ziekenhuisfactuur. Op die factuur vind je alle kosten terug van je verblijf, consultatie en/of behandeling in het ziekenhuis.

De uiteindelijke kostprijs van je verblijf hangt onder andere af van enkele keuzes die je hebt gemaakt in de opnameverklaring (met name de kamerkeuze). Over welke kosten er allemaal op je ziekenhuisfactuur kunnen worden aangerekend, vind je meer informatie op deze pagina.

Je ziekenhuisfactuur betalen

De ziekenhuisfactuur moet betaald worden volgens de gestelde voorwaarden, die je terugvindt op de factuur zelf.

We raden je aan om de factuur onmiddellijk na ontvangst te betalen, want bij laattijdige betalingen rekenen we administratieve kosten aan.

Adreswijzigingen meld je best zo snel mogelijk aan de dienst Patiëntenadministratie.

Ziekenfonds

De kosten ten laste van je ziekenfonds of verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen.

Opgelet: als je niet in regel bent met je ziekenfonds, dan zullen alle kosten aan jou persoonlijk worden gefactureerd.

Hospitalisatieverzekering

Als je een hospitalisatieverzekering hebt bij DKV, Medi-Assistance, Medi-Link of Assurcard, ontvang je geen factuur. Deze verzekeringsmaatschappijen hebben een contract afgesloten met het ziekenhuis en betalen, mits voorafgaandelijke toestemming en afhankelijk van de polisvoorwaarden, de volledige factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis via een derdebetalersregeling.

Andere interessante pagina's

Vragen over je factuur of de betaling ervan?