Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe gaan we om met lichaamsmateriaal?

Conform artikel 20 van de wet van 19 december 2008 op het menselijk lichaamsmateriaal.

Je lichaamsmateriaal, dat overblijft na de uitvoering van een diagnostisch onderzoek of na een ingreep (restweefsel)kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Dit overblijvend lichaamsmateriaal en de bijhorende verzamelde gegevens worden gecodeerd en enkel voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden bewaard. 

Als je dit niet wenst, kan jij of jouw vertegenwoordiger dit gebruik altijd weigeren. Deze weigering kun je meedelen aan de arts die verantwoordelijk is voor het wegnemen van lichaamsmateriaal of aan de hoofdgeneesheer.

Na overlijden

Na overlijden is het mogelijk dat bepaalde weefsels en/of organen worden weggenomen, tenzij de overledene zich daar bij leven uitdrukkelijk tegen heeft verzet. AZ Sint-Maarten heeft een samenwerkingsovereenkomst met diverse universitaire weefselbanken.

Interessante pagina's