Overslaan en naar de inhoud gaan

Je raadpleegt verschillende zorgverleners doorheen je leven. Zorgverleners kunnen jou beter behandelen als ze samenwerken en jouw medische voorgeschiedenis kennen. Zo kunnen ze jou snellere zorg verlenen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan jouw zorgverleners geeft om jouw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Wanneer je jouw toestemming geeft voor gegevensdeling, aanvaard je dat de personen die jou behandelen, informatie over jouw gezondheid, voor zover ze nuttig zijn voor jouw behandeling, met elkaar delen.

Over welke gezondheidsgegevens gaat het bijvoorbeeld?

  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • vaccinatie- en medicatieschema’s
  • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
  • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis  aan uw behandelend arts werd meegedeeld
  • ...

Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’ of 'online patiëntendossier'.

Goedkeuring geven

Je kan jouw toestemming op verschillende manieren registreren met jouw elektronische identiteitskaart:

  • Via de knop 'Geef hier uw toestemming' op de website patientconsent.be. Ondervind je problemen met deze toepassing, dan kan je contact opnemen met het eHealth-platform.
  • Via je huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis. 

Ter informatie: je gegevens m.b.t. je consultatie(s) in dit ziekenhuis worden tevens in een elektronisch patiëntendossier (nexuzhealth) bijgehouden en kunnen geraadpleegd worden door je huisarts. Wil je dit niet: informeer dan je behandelende arts.

Jouw toestemming wijzigen of intrekken

Je kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot jouw gegevens.

Zelfs nadat je toestemming hebt gegeven, kan je een zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Je doet dat via dezelfde kanalen als de kanalen waar je toestemming hebt verleend (via de website patientconsent.be, of via uw huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek, of opnamedienst van het ziekenhuis).

Bron: Vlaamse overheid

Contactgegevens

Wens je meer informatie over de geïnformeerde toestemming?
Op de website https://www.mijngezondheid.belgie.be/ lees je er meer over.