Overslaan en naar de inhoud gaan

In AZ Sint-Maarten is kwaliteitsbeleid (beleid inzake kwaliteit van zorg) een integraal onderdeel van het organisatiebeleid en een kernelement van ons DNA. Het onderstreept het belang van een kwalitatief, veilig en efficiënt zorgproces gericht op het welzijn van de patiënt. De tevredenheid van de hedendaagse patiënt wordt niet alleen bepaald door de medische, paramedische en verpleegkundige zorg maar ook door de kwaliteitsbeleving van elk contact met zorgverleners en het ziekenhuis.

Voor het kwaliteitsmodel AZ Sint-Maarten vonden we inspiratie in het wijdverspreide Total Quality Management-model. Het bestaat uit vijf pijlers waarbinnen ambities (langetermijndoelen) en kritische succesfactoren (hoe we deze zullen realiseren) beschreven staan. Deze bieden het ziekenhuis - in samenwerking met patiënten, medewerkers en andere belangrijke betrokkenen - een duidelijk kader m.b.t. hoe AZ Sint-Maarten zijn kwaliteit van zorg- en dienstverlening aanstuurt en blijvend verder zal ontwikkelen.

De vijf pijlers die ons kwaliteitsbeleid sturen

 • klantfocus
 • procesfocus
 • strategie
 • verbeterfocus
 • ‘iedereen mee’.

Doorheen deze 5 pijlers zijn patiëntveiligheidsdoelen (PVD) gedefinieerd. Deze zijn gericht op handelingen die cruciaal zijn voor een kwaliteitsvolle, veilige zorgverlening.

Patiëntveiligheidsdoelen AZ Sint-Maarten

 • Handhygiëne
 • Opvolging infecties
 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • Antimicrobieel beleid
 • Medicatieverificatie
 • Hoog Risico Medicatie (HRM)
 • Gevaarlijke afkortingen
 • Beheer en opvolging van incidenten
 • Patiëntidentificatie
 • Safe surgery checklist
 • Overdracht van informatie
 • Suïcidepreventie
 • Decubituspreventie
 • Valpreventie
 • Preventief onderhoudsprogramma
 • Veilig gebruik van medische apparatuur en medische hulpmiddelen
 • Training en scholing kwaliteit en patiëntveiligheid

Contact: kwaliteitsdienst.azsintmaarten [at] emmaus.be

Audits - controles - metingen

AZ Sint-Maarten toest haar kwaliteit regelmatig intern maar ook extern: