Onze missie en visie vormen de leidraad voor de periode 2014-2020. Ze bepalen de koers die ons ziekenhuis vaart en de route die hierbij wordt afgelegd. Samen met onze kernwaarden (ons ‘DNA’) geven onze missie en visie richting aan alles wat we als ziekenhuis doen. En ook aan hoe we dit doen.

Het bepaalt dus onze manier van werken en hoe we met elkaar, onze patiënten en andere stakeholders omgaan. Samengevat vormen ze onze 'Route 2020': een krachtige impuls voor de toekomst van AZ Sint-Maarten.

Onze missie

Onze missie is professionele, toegankelijke en betaalbare zorg bieden aan de samenleving van de ruime regio Mechelen.

Onze zorgverlening wordt gestuurd door respect, openheid, kwaliteit en samenwerking, alsook door een gezonde ambitie. Op die manier willen we als ziekenhuis het verschil maken, in het belang van het welzijn van de patiënt.

Onze visie

Visie op patiëntenzorg

De beste patiëntenzorg bieden in de ruime regio Mechelen, dat is onze hoofdambitie. Dit geven we invulling door: 

  • een ruim medisch zorgaanbod, multidisciplinair en medisch-technologisch ondersteund
  • een transparant, kwalitatief, veilig en efficiënt zorgproces, gericht op het welzijn van de patiënt
  • een persoonlijke, vriendelijke omgang met de patiënt, met aandacht voor zijn specifieke situatie
  • partnerships met andere zorgverstrekkers van de eerste, tweede en derde lijn tijdens het volledige zorgtraject
  • een optimale samenwerking tussen medewerkers die zorg verlenen en ondersteunende medewerkers (elke medewerker is immers een belangrijke schakel in het geheel)

Visie op organisatieontwikkeling

Voor het realiseren van bovenstaande ambities heeft AZ Sint-Maarten een strategie op hoofdlijnen ontwikkeld: hoe moeten we ons als organisatie ontwikkelen om onze visie invulling te geven?

Permanent verbeteren, leiderschap, duidelijke verwachtingen naar medewerkers, een aantrekkelijke werkomgeving, financiële gezondheid en een soepele transitie naar ons nieuwbouwziekenhuis zijn daarbij de sleutelwoorden.

Onze kernwaarden

Het DNA van ons ziekenhuis: OSKAR

De kernwaarden van AZ Sint-Maarten (OSKAR) vormen de bouwstenen van onze missie en visie, de rode draad van ons ‘DNA’ en daarmee de kern van onze organisatiecultuur

Waarvoor staat OSKAR?

Openheid

Respect en kwaliteit gedijen het best in een open klimaat waarin elke patiënt welkom is.

Samenwerken

De best mogelijke patiëntenzorg bieden kan enkel in teamverband. Teamwerking is niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis belangrijk. We werken ook samen met doorverwijzers en andere externe zorgverstrekkers.

Kwaliteit

Patiënten moeten op een open en transparante manier de beste zorg krijgen. Via kwaliteitsmetingen en zelfreflectie willen we die zorg bovendien continu verbeteren. Dit alles gebeurt in open dialoog, met veel oog voor de veiligheid van onze patiënten én voor het kostenbewust omgaan met de maatschappelijke middelen.

Ambitie

Ambitie maakt de kwaliteit van onze zorg beter. Elke medewerker en arts van het AZ Sint-Maarten, maar ook de organisatie als geheel, heeft de gezonde ambitie om het verschil te maken, in het belang van de patiënt. 

Respect

Kwaliteit leveren is alleen mogelijk als medewerkers goed luisteren naar de patiënt en zijn of haar privacy respecteren. Ook tussen medewerkers onderling is respect belangrijk. Elkaar waarderen hoort daarbij.