Dankjewel voor je interesse in vrijwilligerswerk!

Zeer veel mensen meldden zich spontaan aan om ons te ondersteunen tijdens de corona-pandemie. Dat doet ons veel plezier!

Intussen hebben wij de aanmelding van nieuwe kandidaten afgesloten. We bekijken wanneer en binnen welke takenpakketten we extra hulp kunnen inschakelen. Als we extra handen nodig hebben, zullen we beroep doen op de personen die zich al ingeschreven hebben.

Wil je graag een zorgverlener helpen bij de boodschappen, kinderopvang, …?

Ken je de website www.hulpvoorhelden.be al? Ook via dit platform kan je je aanmelden voor vrijwilligerswerk.

In de strijd tegen de corona-epidemie staan elke dag tienduizenden zorgverleners paraat. Help een zorgverlener in je buurt door er boodschappen voor te doen, op zijn/haar kinderen te letten of een andere dienst te verlenen. Engageer je in de strijd tegen de epidemie. Je vult je gegevens in en geeft aan welke hulp je kan bieden. De aangesloten zorginstellingen contacteren je dan rechtstreeks om concrete afspraken te maken. Gezien verschillende zorginstellingen aangesloten zijn, kunnen we je niet verzekeren dat je door AZ Sint-Maarten gecontacteerd zal worden.

Geïnteresseerd? Hou dan rekening met volgende puntjes:

  • Respecteer altijd de aanbevelingen van de overheid als je hulp biedt (www.info-coronavirus.be).
  • Iedereen kan helpen, maar schrijf je enkel in als je gezond bent en niet in de risicogroep zit.
  • Commerciële dienstverlening is uitgesloten.

Hulpvoorhelden.be is een initiatief van vrijwillige ondernemers uit de web- en technologiesector.

AZ Sint-Maarten (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die AZ Sint-Maarten via het inschrijvingsformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. Je kan de complete privacyverklaring lezen op Emmaus.be