Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijk tarief

Het wettelijk tarief is het ereloon dat een arts aan jou mag aanrekenen voor specifieke prestaties. De erelonen worden vastgelegd door het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Het bestaat uit het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld) dat je als patiënt zelf moet betalen (ongeacht kamerkeuze) en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt.

Er bestaan ook prestaties waarvoor het ziekenfonds geen tussenkomst voorziet en waarvoor de arts het ereloon vrij kan bepalen.

Honorariumsupplement

Bovenop het wettelijk tarief kunnen ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen die het ziekenfonds niet terugbetaalt. Als je beschikt over een hospitalisatieverzekering worden deze kosten meestal door de verzekeraar gedragen.

In ons ziekenhuis verrekenen we alle prestaties op meer- of tweepersoonskamers aan het wettelijke tarief. Op een eenpersoonskamer of luxekamer (materniteit) kunnen alle zorgverleners die tussenkomen in je behandeling (bv. een anesthesist, chirurg, kinesitherapeut, ...) een ereloonsupplement van respectievelijk 135%, 173% of 175% bovenop het basistarief aanrekenen.

Ook bij consultatie kan een niet-geconventioneerde arts aanspraak maken op een supplement. Dit kan aan een tarief van maximum 50%.

In sommige uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een honorariumsupplement aan te rekenen aan de patiënt.