Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijk geneesmiddelenforfait

Elke patiënt betaalt een forfaitair bedrag van 0,62 euro per dag voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ongeacht of je al dan niet dergelijke geneesmiddelen hebt verbruikt.

Geneesmiddelen zonder tussenkomst

De kosten van de geneesmiddelen die niet (volledig) worden terugbetaald door het ziekenfonds, berekenen we overeenkomstig je verbruik. Deze kosten zijn duidelijk omschreven op je factuur met vermelding van de naam, hoeveelheid en het te betalen bedrag.

(Para)farmaceutisch materiaal

De kosten voor sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, ... worden gedeeltelijk of volledig aan jou aangerekend. De kostprijs is afhankelijk van het type en het materiaal waaruit deze producten vervaardigd zijn.