Tuberculoze (TBC) is een infectieziekte die wereldwijd nog heel veel voorkomt en nog altijd één van de meest dodelijke infectieziekten ter wereld is met jaarlijks bijna 1,5 miljoen mensen die hieraan sterven.  De tuberculoze bacterie veroorzaakt verscheidene ontstekingen in het lichaam, hoofdzakelijk in de longen.  Een kwart van de wereldbevolking is geïnfecteerd met TBC maar niet iedereen wordt ziek.  Slechts 5 tot 10% van de mensen die de infectie oplopen worden ook echt ziek, waarvan  80% binnen de eerste twee jaar na infectie.  Bij de andere mensen is de TBC bacil in een latente of slapende vorm aanwezig, soms gedurende tientallen jaren.  Ze kan actief worden op een moment dat deze mensen een verminderde afweer hebben.  Mensen met een slapende vorm kunnen de ziekte niet verspreiden. Patiënten met een besmettelijke vorm dragen de ziekte over via de lucht, bv door hoesten of niezen.

Typische klachten zijn aanhoudende (vaak bloederige) hoest (langer dan 3 weken), verminderde eetlust, gewichtsverlies, nachtzweten, koorts en vermoeidheid.

Er zijn verschillende onderzoeken die kunnen gebeuren om de diagnose van TBC te stellen.

Op de dienst longziekten van het AZ Sint-Maarten zijn we vertrouwd met de ziekte en beschikken we over speciale isolatiekamers.

Er bestaat goede medicatie om TBC te behandelen (genaamd “tuberculostatica”) waardoor patiënten volledig kunnen genezen.  Helaas kunnen de bacillen soms muteren waardoor ze resistent of ongevoelig worden aan de tuberculostatica.  Net om die reden is het belangrijk om een combinatie in te nemen van verschillende medicatie en wordt er op toegezien dat deze correct en op de juiste moment worden ingenomen.

Zonder een goede behandeling is de kans op overlijden door TBC zeer groot.