Medisch

Stomapatiënten in AZ Sint-Maarten worden sinds de recente opstart van stomaconsultaties op de voet gevolgd, voortaan dus ook in de weken en maanden na de operatie. Ook stomapatiënten met ad-hocproblemen kunnen snel en gemakkelijk terecht bij de consulenten. “We wilden onze aanpak naar een hoger, kwalitatief niveau tillen”, vertelt Sofie Croon, hoofdverpleegkundige van een van de vier afdelingen heelkunde bij AZ Sint-Maarten.

De stomaconsulenten van AZ Sint-Maarten ontvingen onlangs hun eerste patiënten op specifieke stomaconsultatie. “We wilden onze aanpak naar een hoger, kwalitatief niveau tillen”, vertelt Sofie Croon. “Vroeger zagen wij de patiënt sowieso voor zijn operatie. Maar patiënten die nadien een probleem met hun stoma hadden, of waarbij de chirurg of thuisverpleging dit opmerkte, zagen we een beetje tussen het gewone werk door op de afdeling. Daarbij moesten we telkens iemand wegplukken van zijn of haar dienst, wat de workflow van de afdeling erg verstoorde. Bovendien verliep de service naar de patiënt toe op die manier niet optimaal. We zagen enkel de patiënten met een probleem, dus lang niet alle stomapatiënten konden we zelf goed opvolgen na hun ontslag uit het ziekenhuis.”

Partner of mantelzorger mee betrekken

“We zien de patiënt nog steeds voor de operatie. Een gesprek van een uur, waarbij we de patiënt meer info geven over wat hem te wachten staat. Daarbij bieden we natuurlijk ook de nodige ruimte zodat hij vragen kan stellen of bezorgdheden uiten”, geeft Sofie Croon mee.

“De partner of mantelzorger wordt hierbij ook telkens uitgenodigd. We vinden het heel belangrijk dat ook zij betrokken worden in het verhaal. Het is immers een traject dat je samen aangaat. Een stoma heeft nu eenmaal een grote impact op het leven van de patiënt en zijn naasten.”

Geen taboes

Dankzij de stomaconsultaties stapt iedere stomapatiënt voortaan in een opvolgtraject. “Als vroeger alles goed verliep na de operatie, dan nam de thuisverpleging de verzorgingstaak over. En daar stopte het zowat voor ons. Voortaan komen de patiënten op vaste tijdstippen naar onze opvolgconsultaties. Die plannen we 1 week na ontslag in, gevolgd door een afspraak na 6 weken en na 6 maanden.” Patiënten met een definitieve stoma komen daarbovenop jaarlijks op gesprek.

“De focus bij de postoperatieve opvolging ligt vooral op voeding, verzorging van de stoma, huidproblemen, seksualiteit en psychosociale impact. Daarnaast kunnen eventuele complicaties tijdig onderschept worden”, verduidelijkt Sofie Croon. “Alle vragen kunnen aan bod komen, er zijn geen taboes.” Als het nodig is, wordt er natuurlijk steeds overlegd met de artsen.

“De rol van de thuisverpleging blijft nog steeds heel belangrijk”, benadrukt Croon. “Dit is vooral een en-enverhaal, het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking.”

Tips en aandachtspunten

“Patiënten met een tijdelijke stoma – de overgrote meerderheid – zien we opnieuw voor hun operatie waarbij ze de stoma laten verwijderen. Dan krijgen ze nog enkele belangrijke tips en aandachtspunten mee. Zodat ze alert zijn wanneer er mogelijke problemen opduiken.”

Daarnaast worden stomapatiënten met een ad-hocprobleem thuis dankzij de consultaties nu ook sneller en gemakkelijker geholpen. Croon: “Ook gaan we langs bij stomapatiënten die opgenomen zijn op andere afdelingen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld geriatrie. Dan bekijken we hoe de verzorging van de stoma verloopt en of er al dan niet bijsturing nodig is.”

“Vanuit wetenschappelijk oogpunt blijkt dat het nuttig is om patiënten op te nemen in een vervolgtraject. De ervaring leert dat de complicaties in dat geval drastisch verminderen en de opnameduur naar beneden gaat”, geeft ze nog mee.

 

Een stomaconsultatie aanvragen kan telefonisch via 015 89 12 37 of 015 89 24 70 (op weekdagen tussen 7 en 11u). Of  stuur een e-mail naar stomaconsultatie.azsintmaarten [at] emmaus.be.
Vermeld steeds je naam, geboortedatum, je vraag of probleem en voeg eventueel enkele foto’s toe.