Overslaan en naar de inhoud gaan
erkend cardiaal revalidatiecentrum AZ Sint-Maarten
AZ Sint-Maarten

Sinds 25 januari 2023 is AZ Sint-Maarten een erkend cardiaal revalidatiecentrum. De erkenning staat garant voor een gestructureerde multidisciplinaire aanpak van de revalidatie, specifiek voor bepaald type hartpatiënten. Dat houdt in dat de patiënt begeleid wordt door een erkende cardiale revalidatiearts, psycholoog, diëtist, kinesist en sociaal verpleegkundige. Een tweede groot voordeel is de hogere terugbetaling door de mutualiteit.

Los van de erkenning werken de diensten cardiologie en fysische geneeskunde en revalidatie van AZ Sint-Maarten vandaag al samen voor cardiologische revalidatie. Met de erkenning als cardiaal revalidatiecentrum breidt het ziekenhuis haar revalidatieaanbod voor hartpatiënten en de toegankelijkheid hiervan (via verhoogde terugbetaling voor bepaalde patiëntengroepen) verder uit.

Om voor deze terugbetaling in aanmerking te komen, moeten patiënt en ziekenhuis aan volgende voorwaarden voldoen.

 • Op het moment van de aanvraag is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Ook de latere ambulante revalidatie (na ontslag uit het ziekenhuis) is in dit geval mee inbegrepen in de revalidatie.
 • Gehospitaliseerde patiënten:
  • na stentimplantatie;
  • na hartinfarct;
  • patiënten met hartfalen op basis van verminderde sterkte van de hartspier;
  • na cardiochirurgie (klepingrepen, overbrugging …).
 • Het ziekenhuis beschikt over een gestructureerde aanpak en een multidisciplinair team voor cardiale revalidatie.

Voor cardiochirurgie werkt de dienst cardiologie van AZ Sint-Maarten samen met o.a. het Imeldaziekenhuis (Bonheiden). Voortaan is ook AZ Sint-Maarten erkend voor cardiale revalidatie. De revalidatie van doorverwezen patiënten na cardiochirurgie en tijdens een verblijf in het ziekenhuis, de zogenaamde fase 1, gebeurt in het ziekenhuis waar de ingreep plaatsvond. Patiënten met een cardioloog in AZ Sint-Maarten kunnen voor revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis (fase 2 of ambulante revalidatie) voortaan ook kiezen om hun revalidatie (met verhoogde terugbetaling) in AZ Sint-Maarten verder te zetten.

Multidisciplinaire aanpak

Conform de wettelijke richtlijnen stelde AZ Sint-Maarten een multidisciplinair team samen bestaande uit:

 • een erkende cardiale revalidatiearts;
 • een psycholoog;
 • een diëtist;
 • een kinesist (via de dienst fysische geneeskunde en revalidatie);
 • een sociaal verpleegkundige.

Elke cardioloog van het ziekenhuis kan bij dit team een patiënt aanmelden.

De patiënt krijgt informatie over de werkwijze, verwachtingen en terugbetalingsmodaliteiten. Wanneer de patiënt schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven, kan de aanvraag bij de mutualiteit gebeuren.

Vervolgens werkt het multidisciplinaire team een programma uit op maat. Inbegrepen zijn diagnostische inspanningstesten (ergospirometrie) bij de start, in het midden en aan het einde van de revalidatie. Dergelijke testen laten toe een status én monitoring van de resultaten van de revalidatie objectief in kaart te brengen.

Verder bestaat de revalidatie uit een mix van inspanningsoefeningen en begeleiding voor een gezonde levenswijze (voeding, rookstop …). Ook begeleiding door een psycholoog is inbegrepen. Hartproblemen kunnen een mentale weerslag hebben op een patiënt. Een laagdrempelig contact met een psycholoog vergroot de kans op mentaal welzijn tijdens en na de cardiale revalidatie.

Binnen de zes maanden

Goedgekeurde trajecten voor cardiale revalidatie moeten binnen de zes maanden na aanvraag afgewerkt zijn. In totaal zijn 45 contactmomenten voorzien. Die kunnen ingevuld worden met kine, gesprekken met een psycholoog of diëtist, enzovoort. Voor revalidatie via een erkend centrum voor cardiale revalidatie betaalt een patiënt globaal ongeveer de helft van wat hij zou betalen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum zonder erkenning.