single-use duodenoscoop bij AZ Sint-Maarten
Medisch

AZ Sint-Maarten is na UZ Gent en UZ Leuven het eerste niet-universitaire ziekenhuis dat gebruik maakt van de Ambu single-use duodenoscoop. Endoscopisten gebruiken dit toestel voor ERCP-procedures (kijkonderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier). De single-use versie is een geschikte oplossing voor fragiele patiënten en patiënten na obesitaschirurgie.

Vergeleken met endoscopen voor gastroscopie of coloscopie heeft een duodenoscoop een complex ontwerp. Bij het reinigen of desinfecteren blijft altijd een klein risico aanwezig dat bij hergebruik patiënten besmet raken. In een permanente zoektocht om onderzoeken en ingrepen zo veilig mogelijk te laten verlopen, bracht de firma Ambu recent een innovatieve single-use versie op de markt. Omwille van de opgebouwde expertise met ERCP-procedures vroeg het bedrijf prof. dr. Len Verbeke en dr. Lode Van Overbeke het toestel te testen.

Voor fragiele patiënten

Prof. dr. Len Verbeke: “Procedures aan de gal- en pancreaskanalen vragen erg steriele toestellen. De ‘klassieke’ duodenoscoop die tot 4.000 maal hergebruikt wordt, voldoet perfect aan alle hygiënenormen voor 95% van de patiënten. Er zijn echter categorieën waar het toestel een verhoogd risico op infecties heeft.”

Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met een sterk verminderd immuunsysteem of waarbij gekend is dat ze resistente kiemen in hun lichaam hebben (bv. mrsa).

Na obesitaschirurgie

AZ Sint-Maarten zette de laatste jaren sterk in op bariatrische heelkunde. Bij deze personen is een klassieke ERCP niet mogelijk.

Dr. Lode Van Overbeke: “Ons ziekenhuis koos voor deze patiënten de vrij unieke aanpak dat we ERCP-procedures in de operatiezaal uitvoeren samen met de abdominaal chirurg (in de meeste ziekenhuizen verloopt dit volledig gescheiden). Deze aanpak stelt hogere eisen aan de steriliteit van de duodenoscoop.”

“De evaluatie van de Ambu single-use duodenoscoop voor deze patiëntengroep was positief,” vult prof. dr. Len Verbeke aan. “Deze versie zal niet de standaard worden voor elke patiënt. Maar voor de hiervoorgenoemde profielen heeft de single-useversie zeker voordelen en zal AZ Sint-Maarten mee pionier zijn om dit aan te bieden.”

Wegwerp en toch duurzaam

De single-use duodenoscoop durft weleens de kritiek te krijgen dat hij milieu-onvriendelijk is. Prof. dr. Len Verbeke: “Ook de klassieke versie laat een ecologische voetafdruk na. Denken we maar de productie maar ook aan de chemicaliën en het water voor reiniging en desinfectie. Ambu is een Deense firma en erg eco-gevoelig. Per scoop die ze verkopen, investeren ze in een firma die inzet op duurzame recyclage van plastiek. Tegelijk onderzoeken ze de mogelijkheid om het afval van de scopen te hergebruiken in de productie van nieuwe toestellen of scopen.”

De Ambu single-use duodenoscoop wordt gebruikt op de dienst gastro-enterologie door prof. dr. Len Verbeke en dr. Lode  Van Overbeke.