Medisch

AZ Sint-Maarten breidt haar slaapcentrum verder uit. Het aantal bedden verhoogt van vijf naar negen. Het ziekenhuis behandelt ondertussen ook zo’n 1.400 patiënten onder CPAP-conventie.

Voortaan huist het slaapcentrum op Route 100. De uitbreiding dwong AZ Sint-Maarten om naar een nieuwe locatie op zoek te gaan. “De uitbreiding was echt noodzakelijk om een antwoord te bieden op de wachtlijsten die er vandaag bestaan,” beargumenteert dr. Muriel Lins, pneumoloog.

Comfortabeler voor patiënt en zorgverlener

“Het nieuwe, uitgebreidere, slaapcentrum is nog beter aangepast aan de behoeften van zowel patiënt als zorgverlener,” zegt dr. Lins. “We zullen bijvoorbeeld beschikken over meer en grotere ruimtes. De ruimtes zullen ergonomisch beter aangepast zijn aan de noden van een modern slaapcentrum. Tegelijk zijn de ruimtes beter uitgerust om makkelijker trainingen te geven aan de patiënten.”

Slecht slapen beïnvloedt de gezondheid

Er is een groeiend maatschappelijk bewustzijn rond het belang van slaap en een toenemend inzicht in de medische wereld voor wat betreft het effect van snurken en OSAS (obstructief slaapapneusyndroom). Dr. Muriel Lins: “Mensen met slaapproblemen stappen met hun probleem sneller naar een arts. Een slaaponderzoek is vaak een essentiële stap om tot een exacte diagnose van een slaapprobleem te komen. Ook bij disciplines als cardiologie en neurologie zien we dat het belang groter wordt. Onbehandelde OSAS is een factor die het risico op moeilijk te behandelen hoge bloeddruk en ritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie of moeilijk te behandelen diabetes verhoogt. Patiënten met zware obesitas en klachten die mogelijks wijzen op slaapapneu en een gastric bypassoverwegen, passeren eveneens vaak eerst langs het slaapcentrum . De resultaten bepalen mee of een ingreep kan terugbetaald worden.”

Wat is een slaaponderzoek?

Dr. Lins: “Een slaaponderzoek of polysomnografie (PSG) geeft feitelijke informatie over hoe je slaapt. Tijdens een overnachting in het slaapcentrum gebeuren een aantal metingen en waarnemingen: hersenactiviteit (EEG), spieractiviteit (EMG), oogbewegingen (EOG), ademhaling en zuurstofniveau in het bloed, slaaphouding, snurk- en andere geluiden en hartslag.”

Na de diagnose kan een behandeling verschillende richtingen uitgaan: CPAP (continuous positive airway pressure), MRA (mandibulair repositieapparaat), een gastric bypass, het aanpassen van de slaaphygiëne, slaapmedicatie, doorverwijzing naar een psycholoog, medicamenteuze behandeling van restless leg syndroom, … .

CPAP of MRA

Tijdens je slaap zijn er momenten waarop je keelholte geheel of gedeeltelijk vernauwt waardoor je te weinig zuurstof krijgt. Het CPAP-toestel helpt om je keel open te houden en zuurstoftekort te voorkomen. Hiervoor blaast het toestel via een masker lucht in de neus en/of keel. Een MRA is een beugel die over de tanden wordt geschoven. De beugel plaatst de onderkaak naar voren tijdens de slaap. De tong zakt hierdoor minder makkelijk in de keel waardoor het snurken en/of ademstops bij slaapapneu verminderen of stoppen. Een behandeling met een MRA gebeurt in samenwerking met een MRA-specialist (tandarts, mond-, kaak- en aangezichtschirurg of neus-, keel-, oorarts).