Overslaan en naar de inhoud gaan
evacuatie tijdens brandoefening in het operatiekwartier
AZ Sint-Maarten

Zaterdag 18 november evacueerden medewerkers van het operatiekwartier veertien personen nadat een anesthesietoestel vuur vatte. De brand brak gelukkig niet echt uit, maar was onderdeel van een geplande brandoefening in AZ Sint-Maarten. Het ziekenhuis blijft zo inzetten op de veiligheid van patiënten en medewerkers en het trainen van brand- en evacuatieprocedures.

“Tijdens dergelijke oefeningen testen we onze evacuatieprocedures en geven we medewerkers de kans om hun kennis toe te passen in de praktijk”, licht Tom Kix, expert ziekenhuisnoodplanning bij AZ Sint-Maarten, toe. “Uit ervaring leren we dat de beleving van een evacuatie binnen een realistisch scenario meer oplevert dan een theoretische oefening. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om nauwkeuriger te evalueren op basis van metingen, bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een patiënt in veiligheid te brengen.”

Complexe evacuatieoefening

Na een herhaling van de theorie rond alarmering, evacuatieprocedures en eerste handelingen bij brand werden de rookmachines aangezet in een van de operatiezalen. Daar vond een fictieve operatie plaats op het moment dat het anesthesietoestel vuur vatte. Meer dan dertig medewerkers en artsen namen deel aan deze oefening. Veertien jongeren van Scouts Thila Coloma in Mechelen droegen enthousiast bij als patiënten onder narcose of bij bewustzijn.

“Het operatiekwartier is een zuurstofrijke omgeving met hoogenergetische ontstekingsbronnen die sneller aanleiding kunnen geven tot brand. Bovendien is het veilig evacueren van patiënten complexer, onder meer vanwege de narcose en de chirurgische ingreep. Dit is dus een essentieel leermoment”, voegt Tom toe.

Volgende twee zaken werden alvast meegenomen:

  • nadenken over verdeling van focus op zorg, veiligheid en incidentbeheersing;
  • dergelijke oefening geeft aanleiding tot verdere verfijning van beslissingsprocessen tussen de verschillende zorgverleners.

“De medewerkers en artsen evacueerden succesvol patiënten uit meerdere operatiezalen, de voorbereidingszone en ontwaakzaal”, vult Maarten Walravens, adjunct van de hoofdarts en ziekenhuisnoodplancoördinator, aan. Er werd zeer goed gereageerd op de kritische situatie met een zeer snelle ontruiming tot gevolg. “Uiteraard bleef een deel van het operatiekwartier beschikbaar voor urgente ingrepen. Dat ondervond geen enkele hinder van deze oefening.”

Tijdens de brandoefening namen externe observatoren van onder andere noodplanning Stad Mechelen, brandweer- en politiezone Rivierenland en UZA deel. “Deze kennisdeling en samenwerking met de verschillende actoren in ziekenhuisnoodplanning is essentieel wanneer de situatie zich ooit echt zou voordoen”, benadrukt Maarten. “We zullen de komende jaren dergelijke oefeningen steeds blijven organiseren.”