Overslaan en naar de inhoud gaan
Illustratie beeldvorming contrast-mammografie
Medisch

Sinds november 2022 werkt AZ Sint-Maarten als eerste ziekenhuis in de provincie en vrijwel het enige ziekenhuis in Vlaanderen met contrast-mammografie in combinatie met tomosynthese (3D-beeldvorming van de borst). In de medische wereld wordt deze beeldvormingstechniek ‘contrast enhanced spectral mammografie’ of CESM genoemd. De radioloog kan enerzijds met meer zekerheid een tumor uitsluiten en anderzijds de omvang van een tumor of meervoudig letsel beter beoordelen.

Met het nieuwe mammografietoestel onderstreept AZ Sint-Maarten haar ambitie om toonaangevend te zijn inzake de opsporing en behandeling van borstkanker. Het recentste KCE-rapport (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) m.b.t. onze erkende coördinerende borstkliniek bevestigt de goede resultaten.

Voordelen

Dankzij deze nieuwe beeldvormende technologie kan een tumor in een vroeger stadium opgespoord worden. Tumoren die soms verborgen blijven door weefseloverlapping zijn met de combinatie van contrast-mammografie en 3D-beeldvorming beter zichtbaar. Daarnaast kan de uitgebreidheid van een recent gediagnosticeerde tumor preciezer worden geëvalueerd.

De nauwkeurigheid van contrast-mammografie is te vergelijken met die van een MRI-mammografie.

Contrast-mammografie heeft een zeer hoge negatieve voorspellende waarde (NPV >97%). D.w.z. dat indien het onderzoek negatief is, er quasi geen kans meer is op een verdoken tumor. Dit is vooral van belang voor vrouwen met dens borstklierweefsel.

Indicaties

Met contrast-mammografie verhoogt AZ Sint-Maarten niet alleen de precisie van de diagnose, maar ook het comfort van de patiënt. De dienst medische beeldvorming zal deze techniek toepassen bij:

  1. Vrouwen waarvoor langdurige buikligging op een MRI-toestel moeilijk is of vrouwen die niet voor een MRI in aanmerking komen omwille van een pacemaker of claustrofobie.
  2. Vrouwen met dens borstklierweefsel en een matig verhoogd risico op borstkanker door erfelijke aanleg. Contrast-mammografie aanvullend op 3D-mammografie laat toe om met meer zekerheid een tumor uit te sluiten of een klein letsel vroegtijdig in het dense klierweefsel te ontdekken. Bij jonge vrouwen met hoog risico zal nog steeds een MRI gebeuren.
  3. Indien er geen afwijking wordt gevonden bij de echografie (negatief echografie) na een positief screeningsonderzoek (gratis bevolkingsonderzoek borstkanker).
  4. Bij recente diagnose van borstkanker wordt de techniek gebruikt om de precieze omvang beter af te lijnen ter voorbereiding van de operatie. De contrast-mammografie wordt hierbij voornamelijk bij oudere vrouwen toegepast i.p.v. de MRI.

Techniek

Voor een contrast-mammografie of CESM krijgt de patiënt een contrastproduct met jodium toegediend. De verpleegkundige zal voor de start van het onderzoek vragen of de patiënt allergisch is aan contrastproducten. Ook de nierfunctie moet voldoende zijn. Na het onderzoek wordt gevraagd extra te drinken zodat de contraststof het lichaam kan verlaten.

Illustratie beeldvorming contrast-mammografie

Foto: via contrast-mammografie zien we rechts een onverwachte uitbreiding naar de tepel. In de andere borst werd bovenaan een zeer klein bijkomend letsel gevonden.