Medisch

Het antwoord is ‘ja’. Philippe Pals, Rizvana Amir en Pieternel Vanherpe, drie neurologen werkzaam bij AZ Sint-Maarten, gingen samen met Yasmine Sluyts, arts-assistent in de neurologie (UZA), op zoek naar een wetenschappelijke verklaring.

De vraag kwam aan de orde nadat de artsen twee patiënten behandelden met gelijkaardige symptomen van neurologische schade als na het gebruik van lachgas. De oorzaak van die schade ligt bij een functioneel vitamine B12-tekort. Beide patiënten gaven aan zelf geen lachgas te hebben gebruikt. Ze hadden wel regelmatig contact met anderen die tijdens deze momenten het gas actief inhaleerden. Hierdoor veronderstelden de artsen dat de toevallige blootstelling verantwoordelijk kan zijn voor de toxische effecten bij hun patiënten.

Fysische eigenschappen van lachgas kunnen een verklaring bieden

Drie oorzaken zijn te vinden in de fysische eigenschappen van lachgas.

De onderzoekers onderzochten onder andere de biologische halveringstijd. Dit is de tijd waarin de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid van de stof overblijft. Bij lachgas gaat dit over vijf minuten.

Daarnaast verlaat N20 het lichaam, na inhalatie, voornamelijk door het terug uit te ademen en is het lichaam niet in staat het gas goed te verwerken. Verder weegt het gas meer dan lucht. Hierdoor bevindt de meeste hoeveelheid zich aan de onderkant van de (gesloten) ruimte en ademen personen het gas makkelijker in.

Schadelijk voor actieve én passieve gebruiker

Alle bovenstaande eigenschappen maken dat de hoeveelheid lachgas die in een (gesloten) ruimte circuleert nagenoeg hetzelfde blijft, ook na actieve inhalatie. Hierdoor kunnen zowel de actieve als passieve gebruiker geïntoxiceerd raken.