Overslaan en naar de inhoud gaan
Nationaal MS Centrum
AZ Sint-Maarten

Het Nationaal MS Centrum (NMSC) heeft de afgelopen dertien jaar gestreefd naar de bouw van een nieuw ziekenhuis op de zorgsite in Melsbroek. Positieve omgevingsvergunningen werden door de raad voor vergunningsbetwistingen vernietigd.

Het bestuursorgaan van het NMSC heeft daarom beslist om uit te kijken naar een alternatieve locatie waar wel ruimte is voor infrastructuur die voldoet aan de noden en wensen van patiënten en medewerkers. De vzw Emmaüs (waar AZ Sint-Maarten deel van uitmaakt) werd benaderd en was bereid de vraag verder te onderzoeken.

De gesprekken tussen Emmaüs en het NMSC resulteren in de ondertekening van een engagementsverklaring voor de integratie van de vzw NMSC in de vzw Emmaüs. Deze samenwerking zal de zorg voor personen met MS versterken en een duurzame toekomst garanderen.

Nieuwbouw naast AZ Sint-Maarten

Omdat de huidige gebouwen in Melsbroek verouderd zijn, is een snelle oplossing noodzakelijk om de zorg voor personen met MS te waarborgen. Vzw Emmaüs kan het NMSC een ontwikkelingstraject aanbieden voor de nieuwbouwinfrastructuur naast AZ Sint-Maarten. Dat biedt ook opportuniteiten tot synergie, zowel voor zorg als niet-zorggerelateerde diensten.

De pistes voor de nieuwbouw en de integratie in Emmaüs worden verder onderzocht en uitgewerkt.