Medisch

Ook verwonderd van de snelheid waarmee in een Formule-1-wedstrijd de banden worden gewisseld? Alles staat op de juiste plaats klaar, iedereen kent zijn rol en elke taak is tot in de puntjes geoefend. Naar aanleiding van de Europese Dag van het Alarmnummer 112 lichten we toe hoe AZ Sint-Maarten even gestructureerd aan de slag gaat met traumaslachtoffers.

Traumapatiënten zijn patiënten met een lichamelijk letsel als gevolg van een auto-ongeval, een val van een ladder, … Een traumaprotocol zorgt ervoor dat slachtoffers van een belangrijk fysiek trauma op een efficiënte, gestandaardiseerde en gestructureerde manier worden opgevangen en behandeld. Zo krijgt elke patiënt dezelfde kwalitatieve basiszorgen.

Alles begint pre-hospitaal, op de plaats van het onheil

Wanneer onze ziekenwagen en/of Mobiele Urgentie Groep (MUG) wordt uitgestuurd, kunnen zij via de "Pre-hospitaal triagecriteria" snel, gesteund door wetenschappelijk onderzoek, inschatten naar welke traumacentrum het slachtoffer zal doorgestuurd worden.

  • Een supraregionaal level 1 traumacentrum (vaak universitaire ziekenhuizen)
  • Een regionaal centrum zoals AZ Sint-Maarten

In beide gevallen zorgen de triagecriteria ervoor dat het ontvangende ziekenhuis vooraf goed geïnformeerd is. Bij aankomst van de patiënt op de dienst spoedgevallen staat dan ook een gepast team klaar, is de traumabox volledig voorbereid en zijn de betrokken specialismen reeds verwittigd. Dankzij handige actiekaarten kent iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden.

Een efficiënte overdracht

Wanneer de patiënt aankomt op spoedgevallen evalueert het ontvangende team de patiënt onmiddellijk. Deze ‘5 seconds quick-look’-evaluatie, identificeert levensbedreigende problemen  zodat deze meteen behandeld kunnen worden. Daarna volgt een briefing volgens het ATMIST-principe. ATMIST staat voor Age and other patient details (leeftijd en andere patiëntgegevens), Time of incident (tijdstip van het ongeval), Mechanism (medische klachten), Injuries Sustained (diagnose), Signs (een aantal parameters van de patiënt: bloeddruk, hartslag, …), Treatment and Trends (behandeling die reeds werd gegeven). Deze gestructureerde aanpak verhoogt in sterke mate een effectieve communicatie tussen het prehospitaal-team en het team op spoedgevallen.

Verdere onderzoeken

Hierna volgt een grondige eerste evaluatie van de patiënt (first survey) volgens het ABCDE principe. De ABCDE-systematiek is een methode waarbij op spoedgevallen vitale stoornissen of bedreigingen systematisch worden geëvalueerd en behandeld, de meest bedreigende eerst.

Twee teams, beide bestaande uit een arts en een verpleegkundige, controleren respectievelijk Airway/Breathing en Circulation/Disability met inbegrip van het uitvoeren van een e-FAST.

Wanneer de patiënt gestabiliseerd is, gaat hij daarna naar radiologie voor de nodige beeldvorming.

Het traumaprotocol bevat ook duidelijke afspraken met het departement radiologie en zorgt ervoor dat de kwaliteitsindicator "time to CT" van een half uur makkelijk gehaald wordt.

Na de technische onderzoeken

Eens de patiënt alle technische onderzoeken gehad heeft, komt hij terug in de traumabox op spoed terecht waar een tweede grondige klinische evaluatie volgt (second survey) en de patiënt nauwgezet in de gaten wordt gehouden. De nodige chirurgische en medische specialisten komen ondertussen de patiënt op spoedgevallen evalueren en zodra duidelijk is dat de patiënt geopereerd zal moeten worden, wordt het operatiekwartier op de hoogte gebracht.

Traumaprotocollen: voordelen

De ambitieuze protocollen komen de kwaliteit van zorg ten goede omdat ze duidelijkheid creëren m.b.t. samenwerking van de diverse betrokkenen. Door het regelmatig oefenen van de protocollen kent iedereen zijn plaats in de opvang van traumapatiënten. Tegelijk creëren we openheid over onze aanpak van traumaslachtoffers en benadrukken we met dezelfde kwalitatieve basiszorgen ons respect voor elke patiënt.

Ons team spoedgevallen?