AZ Sint-Maarten

Op de Dag van de ziekenhuisapotheek op 2 februari 2021 ontving AZ Sint-Maarten de ‘Pfizer innovation award on medication logistic management’ en won het ziekenhuis de VZA challenge (Beroepsvereniging voor Vlaamse Ziekenhuisapothekers).

De Pfizer innovation award

Met de ‘Pfizer innovation award on medication logistic management’ heeft farmaceutisch bedrijf Pfizer de ambitie om innovatie in ziekenhuisprocessen aan te moedigen, antwoorden te zoeken op actuele logistieke uitdagingen van het geneesmiddelenproces en daarbij een meerwaarde te creëren voor patiënt, ziekenhuis en leverancier. Hiermee willen ze een concrete bijdrage leveren aan efficiënte logistieke processen in de ziekenhuisapotheek, zodat apothekers hun kostbare tijd kunnen inzetten daar waar ze echt het verschil maken.

Met de award wenst Pfizer een specifiek project in de bloemetjes te zetten en geven ze de winnaar de mogelijkheid om in de komende 18 maanden hun project verder te ontwikkelen, uit te rollen en innovatieve oplossingen te delen met andere ziekenhuizen.

‘De kunst van het unit-doseren. Welk geneesmiddel met welke machine herconditioneren?’

Pfizer weerhield twee projecten van AZ Sint-Maarten voor de TOP 3 van laureaten. Uiteindelijk ging de voorkeur naar een project rond ‘De kunst van het herconditioneren’.

De ziekenhuisapotheek van AZ Sint-Maarten heeft al sterk ingezet op automatisering in de medicatiedistributie. Wat ontbreekt is de finale controle bij toediening van medicatie aan bed van patiënt aan de hand van scanning. Met deze scanning bouwen we een extra controle in om medicatiefouten te onderscheppen bij toediening. Op die manier verkrijgen we een gesloten medicatiecirkel in ons distributieproces: elektronisch voorschrift – distributie en opslag – picking vanuit geavanceerd semi-automatische medicatiekasten en voorbereiding – toediening.

Een essentiële voorwaarde voor deze werkwijze zijn scanbare eenheidsverpakkingen, bij voorkeur met een barcode met een GS1-matrix. In dit type barcode zit het lotnummer van de medicatie vervat zodat traceerbaarheid van productie tot patiënt mogelijk is. Medicatie is bij levering door leveranciers niet scanbaar in ons ziekenhuis en moet ook individueel verpakt worden. AZ Sint-Maarten beschikt momenteel over vier toestellen om van elke farmaceutische vorm (van pilletje tot ampule) scanbare eenheidsverpakkingen te maken: Pentapack, Unit one, Label one en de Baxter robot. In vaktaal noemt dit proces ‘herconditionering’.

Doelstellingen project ‘de kunst van het unit-doseren’

  • PRIMAIR: patiëntveiligheid en traceerbaarheid verhogen zodat voordelen van barcodetechnologie maximaal kunnen benut worden met als ultieme doel bedside scanning om de medicatiecirkel sluitend te maken; maar ook efficiëntiewinst en logistieke verbeteringen in het medicatiedistributieproces.
  • SECUNDAIR: het opzetten van een kwaliteitsvol en kostenefficiënt herconditioneringsproces en het optimaal benutten van de verschillende toestellen. Hiervoor zullen we een tool aanmaken met parameters die bepalen welk de beste herconditioneringsvorm is voor elk product voor de meest kostenefficiënte herverpakkings- en/of labelingsmethode. Deze tool is een hulpmiddel voor de apotheekmedewerkers om de keuze van het herverpakkings- en/of labelingssysteem te vergemakkelijken.

Winnaar van de VZA challenge

Het apotheekteam van AZ Sint-Maarten wint ook de VZA challenge voor de creatieve voorstelling van hun ziekenhuisapotheekteam. Er werd een filmpje gemaakt over de werking in de apotheek waarin de verschillende teams aan bod kwamen: tarfac, klinische studies, distributie, productie, klinische farmacie, …