Overslaan en naar de inhoud gaan

AZ Sint-Maarten heeft de inplanting én het gebouw nauwgezet ontwikkeld met de grootste zorg voor mens en milieu.

Wat betekent dit concreet?

  • Voor de start van de werken werd een Milieu Effecten Rapport (MER) opgemaakt. Hierin kreeg mobiliteit bijzondere aandacht omdat het ziekenhuis extra verkeer veroorzaakt. 
  • Maatregelen voor buffering van water om overstroming door bebouwing te voorkomen: groendaken, regenwaterputten, waterdoorlaatbare structuren.
  • Maatregelen tegen geluidsoverlast: motoren van verwarmings- en koelinstallaties worden maximaal op het dak geplaatst; groen- en geluidsbermen bufferen het geluid van het verkeer op de site naar de omwonenden.
  • Groenvoorzieningen: de fauna en flora van het gebied zal evolueren naar een harmonisch parkbeheer en een natuurlijk bosbeheer.
  • Een doordachte architecturale identiteit: innovatieve technische oplossingen zoals duurzame materialen en een uitgekiende zonnewering.