Overslaan en naar de inhoud gaan

'Focus 2025' geeft de richting aan die we als AZ Sint-Maarten uitgaan en zal ons tot 2025 helpen om beleidskeuzes te maken over o.a. ons medisch aanbod, zorgaanpak, projecten, investeringen, cultuur, waarden en personeel.

Onze missie (wat willen we bereiken?)

Onze missie is professionele, toegankelijke en betaalbare zorg bieden aan de samenleving van de ruime regio Mechelen.

Onze zorgverlening wordt gestuurd door ‘kernwaarden’ die we centraal stellen in alles wat we doen: openheid, samenwerking, kwaliteit, ambitie en respect. Intern spreken we over onze ‘OSKAR’. Op die manier willen we als ziekenhuis het verschil maken, in het belang van het welzijn van de patiënt.

Onze visie (hoe willen we dit bereiken?)

Om onze missie te realiseren, vertrekken we vanuit vier pijlers:

  • Patiënt: wat kunnen patiënten in 2025 verwachten van AZ Sint-Maarten?
  • Medewerker: welke accenten zal AZ Sint-Maarten leggen om in 2025 een fijne en motiverende werkomgeving te zijn?
  • Ziekenhuis: hoe zien we ons ziekenhuis als organisatie evolueren richting 2025?
  • Maatschappij: welke brede maatschappelijke rol zal AZ Sint-Maarten opnemen?

De pijlers laten ons toe om de algemene missie te concretiseren, ons toekomstbeeld te verduidelijken en te vertalen naar concrete doelen.

Onze kernwaarden

Het DNA van ons ziekenhuis: OSKAR

De kernwaarden van AZ Sint-Maarten (OSKAR) vormen de bouwstenen van onze missie en visie, de rode draad van ons ‘DNA’ en daarmee de kern van onze organisatiecultuur

Waarvoor staat OSKAR?

Openheid

Elke patiënt is welkom, ongeacht z'n achtergrond. In ons open klimaat komen respect en kwaliteit het beste tot hun recht. Openheid uit zich ook in de manier waarop we met elkaar omgaan: correct, in begrijpbare taal, met de juiste informatie op het juiste moment.

Samenwerken

De best mogelijke patiëntenzorg bieden kan enkel in teamverband. Teamwerking is niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis belangrijk. We werken ook samen met doorverwijzers en andere externe zorgverstrekkers.

Kwaliteit

Patiënten moeten op een open en transparante manier de beste zorg krijgen. Via kwaliteitsmetingen en zelfreflectie willen we die zorg bovendien continu verbeteren. Dit alles gebeurt in open dialoog, met veel oog voor de veiligheid van onze patiënten én voor het kostenbewust omgaan met de maatschappelijke middelen.

Ambitie

Ambitie maakt de kwaliteit van onze zorg beter. Elke medewerker van het AZ Sint-Maarten, maar ook de organisatie als geheel, heeft de gezonde ambitie om het verschil te maken, in het belang van de patiënt. Daarom willen we het beste uit onszelf en uit anderen halen. Deskundigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn daarbij de drie troefkaarten die de medewerkers van het AZ Sint-Maarten uitspelen.

Respect

Kwaliteit leveren kan maar wanneer we naar elkaar luisteren, elkaar waarderen en de privacy van de andere respecteren.