Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoewel je ziekenfonds een groot deel van de kosten voor je verblijf en verzorging voor zijn rekening neemt, moet elke patiënt per dag een persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs betalen (ongeacht kamerkeuze). Dit is het zogenaamde remgeld op de verblijfskosten.

Deze bedragen zijn wettelijk bepaald en gelden dus voor alle Belgische ziekenhuizen.

 

De persoonlijke bijdrage varieert naargelang de duur van je verblijf en je verzekeringsstatus bij het ziekenfonds. In onderstaande tabel vind je de bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022

 

Statuut Kost van
dag 1  (opname)
Kost vanaf
 dag 2 van
hospitalisatie
Kost vanaf
dag 91 van
hospitalisatie
In een
psychiatrisch ziekenhuis
vanaf het
6de jaar
Verhoogde terugbetaling 6,12 euro 6,12 euro 6,12 euro 17,24 euro
Als jij, en jouw personen ten laste
recht hebben op een verhoogde terugbetaling (= Rechthebbende
op de verhoogde tegemoetkoming)
6,12 euro 6,12 euro 6,12 euro 6,12 euro
Als je langdurig werkloos bent zonder
personen ten laste
33,39 euro (*) 6,12 euro 6,12 euro 17,24 euro
Als je langdurig werkloos bent (en voor
jouw personen ten laste)
33,39 euro (*) 6,12 euro 6,12 euro 6,12 euro
Als je "kind ten laste" bent (m.u.v. de verhoogde tegemoetkoming)

33,39euro

6,12 euro 6,12 euro 6,12 euro
Als je personen ten laste heeft of
als je alimentatie moet betalen
(en voor jouw personen ten laste)
44,51 euro 17,24 euro 6,12 euro 6,12 euro
Als je je in een andere situatie bevindt 44,51 euro 17,24 euro 17,24 euro

28,74 euro

(*) De kost van de eerste dag opname bedraagt 33,39 euro op voorwaarde dat je sinds 12 maanden volledig werkloos bent. Als je niet aan de voorwaarde voldoet, betaal je voor deze opnamedag 44,51 euro.

Bron: RIZIV