Overslaan en naar de inhoud gaan

AZ Sint-Maarten streeft naar een isolatiearm en fixatiearm beleid. Het isoleren, afzonderen of fixeren van patiënten zijn uitzonderingsmaatregelen waarvoor we strikte procedures hanteren.

Preventieve maatregelen

Vooreerst zullen er alternatieve en preventieve maatregelen getroffen worden om isolatie of afzondering en fixatie te vermijden. Er wordt slechts tot isolatie of fixatie overgegaan indien de veiligheid en gezondheid op geen enkele andere manier kan worden gevrijwaard.

Beslissing fixatie of isoleren / afzonderen

De beslissing tot fixatie of isolatie wordt steeds multidisciplinair genomen door het begeleidende team onder supervisie van een arts. Hetzelfde team beslist ook over de afbouw ervan. Elke beslissing staat steeds uitgebreid gedocumenteerd in het patiëntendossier.

Indien we patiënten fixeren of afzonderen passen we ook steeds toezichtsmaatregelen toe. Op spoed en op PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis) bijvoorbeeld staat de prikkelarme toezichtsruimte onder cameratoezicht. Op PAAZ zijn de prikkelarme ruimtes ook voorzien van een parlofoon waarlangs in twee richtingen gecommuniceerd kan worden vanop de verpleegpost. Op regelmatige tijdstippen zal er een verpleegkundige tot in de toezichtsruimte gaan om in gesprek te gaan met de patiënt, zijn parameters indien nodig te controleren, medicatie toe te dienen, hygiënische zorgen toe te dienen en/of eten en drinken te voorzien.

Dwangmedicatie

Wanneer medicatie-inname of sedatie wenselijk is voor de veiligheid en gezondheid van de patiënt, zal steeds gevraagd worden om de medicatie vrijwillig in te nemen. Wanneer de patiënt weigert zal, zonodig en op beslissing van de arts, medicatie onder dwang toegediend worden.

Terugkoppeling

Naaste familie of mantelzorgers krijgen steeds de nodige informatie zolang dit kan volgens de wet op privacy en beroepsgeheim.  Zij kunnen ook op elk moment bij de behandelende arts terecht voor vragen. Aangezien de arts een beslissing tot fixatie, isolatie of dwangmedicatie vaak in een urgente situatie neemt, is voorafgaande afstemming niet steeds mogelijk.